برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  21 , شماره  2 ; از صفحه 141 تا صفحه 146 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل خطر قابل تعديل بر تولد نوزاد نارس: مطالعه مورد- شاهدي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
 
چکیده: 

اهداف: تولد نوزاد نارس موضوع بهداشتي حل نشده است که فاکتورهاي زيستي، اجتماعي، استرس هاي محيطي و ژنتيک در بروز آن نقش دارند. با توجه به اهميت موضوع، پژوهش حاضر با هدف شناسايي عوامل خطر قابل تعديل مرتبط با تولد نوزاد نارس در شهرستان گناباد انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مورد- شاهدي روي 73 نوزاد نارس و 161 نوزاد رسيده در سال 1393 در بيمارستان 22 بهمن گناباد انجام شد. روش نمونه گيري در گروه مورد دردسترس و در گروه شاهد تصادفي بود. داده ها با استفاده از پرسش نامه پژوهشگر ساخته و از طريق پرونده هاي بهداشتي و مصاحبه با مادران جمع آوري شد. داده هاي جمع آوري شده توسط نرم افزار
SPSS 18 و آزمون هاي مجذور کاي، T مستقل، دقيق فيشر، تاي کندال و رگرسيون لجستيک تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: دو گروه از لحاظ سطح درآمد، سابقه تولد نوزاد نارس، نحوه زايمان، شغل پدر، شرکت در کلاس هاي دوران بارداري (
p<0.001)، محل سکونت (p<0.001)، تعداد فرزندان (p=0.046)، حاملگي ناخواسته (p=0.005)، سطح تحصيلات مادر (p=0.042) و وضعيت مهاجرت (p=0.012) تفاوت معني داري داشتند. تنها 4 متغير محل سکونت (p=0.014؛ OR=2.45)، شرکت در کلاس هاي دوران بارداري (p=0.007؛ OR=2.81)، سابقه تولد نوزاد نارس (p=0.001؛ OR=0.063) و متغير سطح درآمد پايين تا متوسط (p=0.002؛ OR=0.068) پيش بيني کننده هاي تولد نوزاد نارس بودند.
نتيجه گيري: محل سکونت، شرکت در کلاس هاي دوران بارداري، سابقه تولد نوزاد نارس و سطح درآمد با احتمال تولد نوزاد نارس ارتباط دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 131
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی