نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  8 , شماره  4 ; از صفحه 145 تا صفحه 154 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين ميزان پاتولين آب سيب با تكنيك ريز استخراج مايع-مايع پخشي به همراه دستگاه كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا و بهينه سازي به كمك روش سطح پاسخ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است