برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  5 , شماره  2 ; از صفحه 13 تا صفحه 22 .
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني شاخص هاي پايش عملکرد ايمني بعد از پياده سازي سيستم هاي مديريت يکپارچه (IMS) در نيروگاه سيکل ترکيبي يزد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکى، زاهدان
 
چکیده: 
مقدمه: همه ساله در جهان ده ها ميليون کارگر قرباني حوادثي مي شوند که منجر به کشته شدن يا از کارافتادگي تعداد کثيري از آن ها مي گردد. اين مطالعه با هدف پيش بيني شاخص هاي پايش عملکردي حادثه بعد از پياده سازي سيستم هاي مديريت يکپارچه در جهت کاهش آمار حوادث، پايش ايمني و در اولويت قرار دادن برنامه هاي ايمني در سياست هاي سازمان انجام گرفت.روش بررسي: اين مطالعه توصيفي-تحليلي با استفاده از پيش بيني شاخص هاي عملکرد ايمني در دو مرحله در يک نيروگاه سيکل ترکيبي بر روي 254 حادثه در سال قبل از پياده سازي (سال 1383) و سال هاي بعد از پياده سازي (دوره 7 ساله) سيستم هاي مديريت يکپارچه انجام گرفت. اطلاعات از طريق چک ليست و مصاحبه با حادثه ديدگان جمع آوري شد و پس از محاسبه داده هاي توصيفي از آزمون هاي کلموگروف-اسميرنوف، کاي اسکوار و رگرسيون Cubic براي آناليز داده ها در نرم افزار spss با سطح معني داري 0.05 استفاده گرديد.يافته ها: از مجموع 1131 کارگر در طي يک دوره 7 ساله، 254 حادثه شغلي ثبت شده بود. بيشترين مقدار شاخص ضريب تکرار در سال 1383 (32.65) و ضريب شدت حادثه در سال 1387 (209) و کمترين مقدار در سال 1390 (به ترتيب 9.75 و 29.26) بود. نمودارهاي رگرسيوني، بين مقدار مشاهده شده در اثر تجزيه و تحليل روند و مقدار تخمين زده شده، نشان داد که ضرايب کليه شاخص ها به جز ضريب b1 شاخص ASR معنادار (P<0.05) و در حد انتظار بوده و نشان دهنده بهبود عملکرد ايمني و سيستم هاي مديريت يکپارچه مي باشد.نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد که استفاده از رگرسيون Cubic مي تواند به عنوان ابزار مناسبي جهت بررسي روند شاخص ها و پيش بيني آن ها جهت برنامه ريزي و پايش عملکرد واحد ايمني مورد استفاده قرار گيرد تا تصميم گيري در خصوص تعيين اولويت برنامه هاي ايمني سازمان ها تسهيل شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

لعل، ف.، و برخورداری، ا.، و حلوانی، غ.، و میرزایی، ر. (1394). پیش بینی شاخص های پایش عملکرد ایمنی بعد از پیاده سازی سیستم های مدیریت یکپارچه (IMS) در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد. بهداشت و ایمنی کار, 5(2), 13-22. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246673Vancouver : کپی

لعل فریدون، برخورداری ابوالفضل، حلوانی غلامحسین، میرزایی رمضان. پیش بینی شاخص های پایش عملکرد ایمنی بعد از پیاده سازی سیستم های مدیریت یکپارچه (IMS) در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد. بهداشت و ایمنی کار. 1394 [cited 2021December02];5(2):13-22. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246673IEEE : کپی

لعل، ف.، برخورداری، ا.، حلوانی، غ.، میرزایی، ر.، 1394. پیش بینی شاخص های پایش عملکرد ایمنی بعد از پیاده سازی سیستم های مدیریت یکپارچه (IMS) در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد. بهداشت و ایمنی کار, [online] 5(2), pp.13-22. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246673. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 377 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی