برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

کيفيت زندگي دربيماران نارسايي احتقاني قلب: مقايسه آن با ساير جمعيت ها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. اردبیل، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: نارسايي احتقاني قلب يکي از مهمترين بيماري هاي مزمن در سراسر جهان مي باشد که بيماران مبتلا به آن با عوامل تنش زاي متعدد جسمي و رواني مواجه هستند که منجر به کاهش کيفيت زندگي آنها مي شود. اين مطالعه با هدف تعيين کيفيت زندگي بيماران نارسايي احتقاني قلب و مقايسه آن با جمعيت سالم و ساير بيماران مزمن انجام شد. ضمن اينکه ارتباط کيفيت زندگي با شدت بيماري و ساير مشخصات فردي اجتماعي بررسي گرديد.
روش: در اين پژوهش توصيفي، کيفيت زندگي 125 بيمار مبتلا به نارسايي احتقاني قلب بررسي گرديد. نمونه گيري از مراکز درماني شهرهاي مراغه و بناب به روش در دسترس انجام شد. براي مقايسه داده ها از 140 جمعيت سالم، 115 بيمار تحت درمان با همودياليز و 106 بيمار مبتلا به سکته مغزي استفاده شد. داده ها با «مقياس کيفيت زندگي بيماران مزمن» مشتمل بر دو بخش جمعيت شناسي و کيفيت زندگي بيماران مزمن و با روش مصاحبه جمع آوري گرديد. براي تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي (آزمون تي مستقل، آزمون کاي دو، تست دقيق فيشر، ضريب همبستگي پيرسون) با استفاده از نرم افزار SPSS (15) استفاده گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد کيفيت زندگي در 49.6% بيماران مبتلا به نارسايي احتقاني قلب مطلوب مي باشد و در زير مقياس کيفيت زندگي، بعد اجتماعي در 83.2% بيماران مطلوب بود در حالي که ابعاد رواني (63.2%) و جسمي (63.2%) در بيشتر بيماران نارسايي احتقاني قلب نامطلوب بودند. از ميان مشخصات فردي متغيرهاي جنس (p=0.017)، کسر تخليه بطني (شدت نارسايي قلبي) (p=0.001)، وضعيت تحصيلي (p=0.027) و وضعيت تاهل (p=0.009) داراي همبستگي معني دار با کيفيت زندگي بودند. نمره کيفيت زندگي در بيماران نارسايي احتقاني قلبي (134.9±21) مشابه بيماران همودياليزي (131.3±21)، ولي از دو گروه جمعيت سالم (155.2±28.2) و سکته مغزي (155.8±33.6) پايين تر بود.
نتيجه گيري: با توجه به اختلال در کيفيت زندگي و ابعاد مختلف آن در بيماران نارسايي احتقاني قلب توصيه مي شود خانواده ها و برنامه ريزان مراقبتي و مسوولين ترتيبي اتخاذ نمايند تا موجب بهبود کيفيت زندگي بيماران گردند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حیدرزاده، م.، و قنواتی، آ.، و پاشایی مغوان، ا.، و کلاهدوزی پور، ج.، و کرم، ا.، و رحیم زاده، ع.، و یوسفی، ا. (1394). کیفیت زندگی دربیماران نارسایی احتقانی قلب: مقایسه آن با سایر جمعیت ها. پژوهش پرستاری, 10(2 (پیاپی 37)), 54-62. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246645Vancouver : کپی

حیدرزاده مهدی، قنواتی آرش، پاشایی مغوان امینه، کلاهدوزی پور جعفر، کرم امان محمد، رحیم زاده عزیزه، یوسفی ایلناز. کیفیت زندگی دربیماران نارسایی احتقانی قلب: مقایسه آن با سایر جمعیت ها. پژوهش پرستاری. 1394 [cited 2021September20];10(2 (پیاپی 37)):54-62. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246645IEEE : کپی

حیدرزاده، م.، قنواتی، آ.، پاشایی مغوان، ا.، کلاهدوزی پور، ج.، کرم، ا.، رحیم زاده، ع.، یوسفی، ا.، 1394. کیفیت زندگی دربیماران نارسایی احتقانی قلب: مقایسه آن با سایر جمعیت ها. پژوهش پرستاری, [online] 10(2 (پیاپی 37)), pp.54-62. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246645. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 98 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی