نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير ماساژ بر پاسخ هاي فيزيولوژيک درد ناشي از خونگيري در نوزادان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: نوزادان در حين مراقبت و درمان تحت پروسيجرهاي دردناک قرار مي گيرند. به علت اثرات زيان آور درد در نوزادان؛ تسکين آن از طريق روش هاي غير دارويي؛ ساده و قابل اجرا مهم است. لذا پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير ماساژ بر پاسخ هاي فيزيولوژيک درد ناشي از خونگيري در نوزادان انجام گرفته است.روش: اين مطالعه کارآزمايي باليني است که بر روي 136 نوزاد بستري در بخش مراقبت ويژه نوزادان مرکز آموزشي درماني مصطفي خميني دانشگاه شاهد در سال 1393 انجام يافته است. نوزادان به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و بطور تصادفي در يکي از دو گروه آزمون (68 نفر) و کنترل (68 نفر) قرار گرفتند. در گروه آزمون قبل از خونگيري جهت اندازه گيري روزانه بيلي روبين در محل آنته کوبيتال ماساژ با تکنيک افلوراژ به مدت يک دقيقه صورت گرفت. گروه کنترل فقط مراقبت معمول را دريافت مي کردند. در هر دو گروه قبل از خونگيري؛ بلافاصله بعد از خونگيري و 5 دقيقه بعد از خونگيري پاسخ هاي رفتاري نوزاد به درد بر اساس مقياس سنجش رفتاري درد نوزادان ((NIPS Neonatal Infant Pain Scale توسط مشاهده گر که نسبت به تخصيص نمونه هاي گروه هاي مورد مطالعه بي اطلاع بود؛ اندازه گيري و ثبت گرديد. علائم فيزيولوژيک درد (تعداد ضربان قلب؛ تنفس و درصد اشباع اکسيژن خون) بررسي گرديد. همچنين طول مدت زمان گريه نوزادان از شروع تا سکوتي با فاصله زماني حداقل پنج ثانيه اندازه گيري شد. تجزيه و تحليل داده ها به وسيله نرم افزار SPSS و آزمون هاي تست دقيق فيشر؛ يومن ويتني؛ آناليز واريانس تکراري؛ تي تست مستقل و مجذورکاي و معادله برآورد تعميم يافته استفاده گرديد.يافته ها: شدت درد ناشي از خونگيري؛ بلافاصله بعد و 5 دقيقه بعد از خونگيري در گروه آزمون کمتر از گروه کنترل بود (p<0.001). در مقايسه دو گروه بين تعداد ضربان قلب و تعداد تنفس بعد از خارج کردن سوزن و 5 دقيقه بعد از خارج کردن آن اختلاف آماري معناداري مشاهده شد (p<0.05)؛ طول مدت زمان گريه نوزاداني در گروه ماساژ، با اختلاف معناداري از گروه کنترل کمتر بود (p<0.001).نتيجه گيري: با توجه به آن که يافته هاي اين مطالعه نشان داد ماساژ بر کاهش بعضي از پاسخ هاي فيزيولوژيک درد ناشي از خونگيري در نوزادان اثرات مثبت داشت و احتمالا بر کاهش درد تاثيرگذار است. بنابراين، به عنوان يک مداخله غيردارويي توصيه مي شود در هنگام انجام اجراي رويه هاي دردناک مثل خونگيري در بخش مراقبت ويژه نوزادان بکار گرفته شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رفعتی، ش.، و رژه، ن.، و تدریسی، س.، و کریمی، م.، و مولودی، ا. (1394). تاثیر ماساژ بر پاسخ های فیزیولوژیک درد ناشی از خونگیری در نوزادان. پژوهش پرستاری, 10(2 (پیاپی 37)), 45-53. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246642Vancouver : کپی

رفعتی شیوا، رژه ناهید، تدریسی سیدداوود، کریمی مهرداد، مولودی ادیبه. تاثیر ماساژ بر پاسخ های فیزیولوژیک درد ناشی از خونگیری در نوزادان. پژوهش پرستاری. 1394 [cited 2022August13];10(2 (پیاپی 37)):45-53. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246642IEEE : کپی

رفعتی، ش.، رژه، ن.، تدریسی، س.، کریمی، م.، مولودی، ا.، 1394. تاثیر ماساژ بر پاسخ های فیزیولوژیک درد ناشی از خونگیری در نوزادان. پژوهش پرستاری, [online] 10(2 (پیاپی 37)), pp.45-53. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246642. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 344 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی