برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي مدت زمان انتظار بيماران براي ترخيص در بخش هاي بستري بيمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکي مشهد-1392

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ترخيص بيمار از مهمترين مراحل تاثيرگذار در رضايتمندي بيمار و جزو چالش هاي مديريتي در بسياري از بيمارستان ها است. پژوهش حاضر با هدف اندازه گيري زمان انتظار بيماران در فرايند ترخيص و عوامل تاثيرگذار بر آن در بيمارستان امام رضا (ع) انجام شده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي زمان انتظار بيماران ترخيص شده از کليه بخش هاي بستري بيمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد مورد بررسي قرار گرفت. تعداد 455 بيمار به عنوان نمونه انتخاب شدند. و زمان ترخيص آن ها در شش ايستگاه (داخل بخش، فاصله بين بخش تا مدارک پزشکي، در مدارک پزشکي، فاصله بين مدارک پزشکي تا حسابداري، محاسبه هزينه ها در حسابداري و پرداخت هزينه ها) با استفاده از روش زمان سنجي ساعت متوقف شونده اندازه گيري گرديد. سپس داده ها با استفاده آمار توصيفي و تحليلي و به کمک نرم افزار
SPSS 16 در سطح معني داري 0.05 تحليل شد.
نتايج: ميانگين مدت زمان انتظار بيماران براي ترخيص در کل بيمارستان امام رضا (ع) 504.26 دقيقه با انحراف معيار 362.96 دقيقه بود. در بين بخش هاي مختلف نيز بخش گوش و حلق و بيني داراي کمترين و بخش سوختگي داراي بيشترين ميانگين مدت زمان انتظار ترخيص بودند
.
نتيجه گيري: با توجه به اين که بيشترين زمان انتظار مربوط به ايستگاه شماره يک (در داخل بخش هاي بستري) و نيز ايستگاه شماره شش (پرداخت هزينه) مي باشد لذا پيشنهاد مي گردد با انجام راهکارهاي اصلاحي در اين دو ايستگاه از قبيل تغيير ساعت ويزيت و تدوين برنامه زمان بندي شده جهت ارسال پرونده ها از بخش ها به حسابداري به کاهش زمان انتظار بيماران کمک نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 215
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی