برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  15 , شماره  50 ; از صفحه 19 تا صفحه 37 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي نقش يارانه هاي نقدي بر رفاه اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي روستايي (مطالعه موردي: دهستان جايدر شهرستان پلدختر)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه زنجان
 
چکیده: 

يکي از اهداف مهم هر نظام اقتصادي افزايش رفاه در جامعه مي باشد. با توجه به اين که دست آورد توسعه پايدار را در ايجاد رفاه براي آحاد مردم لازم مي دانند. در اين مطالعه به بررسي اثرات يارانه هاي نقدي بر رفاه اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي روستايي در دهستان جايدر پرداخته شده است. جامعه آماري تحقيق شامل خانوارهاي دهستان جايدر شهرستان پلدختر در استان لرستان مي باشد که داراي 28 روستاي داراي سکنه مي باشد. به منظور عمق بخشيدن به مطالب و عيني نمودن مسائل با استفاده از فرمول کوکران تعداد 13 روستا و 328 پرسشنامه به عنوان نمونه انتخاب و پس از آن به دليل حجم زياد تعداد نمونه از روش اصلاحيه کوکران استفاده شد که تعداد 153 پرسشنامه خانوار مشخص گرديد. براي توصيف و تحليل از نرم افزار SPSS از طريق آزمون t تک نمونه اي و براي آزمون فرضيه از همبستگي استفاده شده است. نتايج يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که در بحث رفاه اقتصادي بيش ترين تاثير يارانه ها مربوط به مولفه افزايش ميزان تقاضاي خانوار و ميزان مصرف مواد غذايي مي باشد. در بقيه شاخص ها نيز تاثرگذاري مطلوبي داشته است. در بحث رفاه اجتماعي، بيش ترين تاثير اجراي اين طرح در شاخص هاي ميزان دسترسي به خدمات بوده و در شاخص بهبود موارد تغذيه اي و ميزان تنوع رژيم غذايي داراي اثرات مطلوب بوده اما در شاخص هايي مانند بهره مندي از خدمات بهداشتي، آموزشي و تفريح و اوقات فراغت تاثير چنداني نداشته است. لذا مي توان گفت که هدفمندسازي يارانه ها باعث افزايش رفاه خانوارهاي روستايي شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 163
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی