برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط سطح سرمي IL-18 با گرلين آسيل دار، هورمون رشد، مقاومت انسوليني و پروفايل چربي در مردان چاق و لاغر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سقز، سقز، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: اينترلوکين-18 (IL-18) يک سايتوکين پيش التهابي قوي است که افزايش سطوح آن با چاقي، سندروم متابوليکي، مقاومت انسوليني، ديسليپيدميا و آترواسکلروزيس همراه است. هدف از مطالعه حاضر بررسي ارتباط سطح سرمي IL-18 با گرلين آسيل دار، هورمون رشد، مقاومت انسوليني و پروفايل چربي در مردان چاق و لاغر است.
روش بررسي: در يک مطالعه همبستگي 19 مرد چاق
(³30kg/m2 نمايه توده بدن) و 19 مرد لاغر (£18.5kg/m2 نمايه توده بدن) به عنوان آزمودني انتخاب شدند. پس از 12 ساعت ناشتايي، نمونه هاي خون جمع آوري و ويژگي هاي عمومي آزمودني ها اندازه گيري شد. جهت تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون در سطح معني داري p<0.01 استفاده گرديد.
نتايج: سطح سرمي
IL-18 با شاخص مقاومت انسوليني (HOMA-IR) (چاق: p=0.000، r=0.35 و لاغر: p=0.009، r=0.31) و تري گليسريد (چاق: p=0.000، r=0.19 و لاغر: p=0.002، r=0.11) همبستگي مثبت و با ليپوپروتئين با چگالي بالا (چاق: p=0.003، r=0.23 و لاغر: p=0.006، r=0.14) همبستگي منفي داشت. هيچگونه رابطه معني داري بين سطح سرمي IL-18 با گرلين آسيل دار، هورمون رشد، کلسترول تام و ليپوپروتئين با چگالي پايين مشاهده نشد.
نتيجه گيري: سطح سرمي IL-18 در هر دو گروه مردان چاق و لاغر با مقاومت انسوليني و تري گليسريد سرم رابطه مستقيم و با ليپوپروتئين با چگالي بالا رابطه معکوس دارد که اين در افراد چاق که از سطح سرمي IL-18 بالاتري برخوردارند، مي تواند با اختلال در کنترل گليسميک و پروفايل چربي و در نتيجه افزايش خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي-عروقي و متابوليکي همراه باشد. به نظر نمي رسد سطح سرمي IL-18 با گرلين آسيل دار، هورمون رشد، کلسترول تام و ليپوپروتئين با چگالي پايين رابطه اي داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 63
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی