برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين کيفيت خدمات و رفتار مشتريان مراکز آمادگي جسماني و ارائه الگوي مناسب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: امروزه حمايت از مشتري به عنوان هدف اصلي هر سازمان براي جلب رضايت مشتري مطرح است. بنابراين هدف از تحقيق حاضر، تعيين ارتباط بين کيفيت خدمات و رفتار مشتريان مراکز آمادگي جسماني و ارائه الگوي مناسب است.
روش شناسي: پژوهش حاضر از نوع توصيفي- پيمايشي است که به شکل ميداني انجام شد. جامعه آماري آن شامل تمامي مشتريان مراکز آمادگي جسماني شهر رشت
است که 400 نفر از آنان به روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي براي شرکت در تحقيق انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات پنج پرسشنامه شامل: متغيرهاي جمعيت شناختي، کيفيت خدمات ورزشي، رضايتمندي کلي مشتري، وفاداري مشتري و قصد خريد مجدد است که روايي آن مورد تاييد متخصصان مديريت ورزشي قرار گرفت و پايايي آن معادل a=0.96 محاسبه شد. به منظور طراحي الگوي تحقيق از معادلات ساختاري استفاده گرديد.
يافته ها: خروجي هاي مدل نهايي تحقيق نشان دهنده آن است که تمامي گويه هاي مربوط به متغيرهاي تحقيق در سطح معني داري
0.001 معني دار است (p=0.000، sig=0.001). يافته ها نشان مي دهد که کيفيت خدمات مراکز آمادگي جسماني بر ميزان رضايتمندي کلي (وزن رگرسيوني 0.82) و وفاداري مشتريان (وزن رگرسيوني 0.11) موثر است. رضايتمندي کلي بر وفاداري (وزن رگرسيوني 0.82) و قصد خريد مجدد مشتريان (وزن رگرسيوني 0.32) موثر است. همچنين متغير وفاداري (وزن رگرسيوني 0.70) بر قصد خريد مجدد موثر است. با توجه به مدل تحقيق، رضايتمندي کلي (وزن رگرسيوني 0.82) در تاثير کيفيت خدمات بر وفاداري، و وفاداري (وزن رگرسيوني 0.70) در تاثير رضايتمندي کلي بر قصد خريد مجدد مشتريان نقش واسطه اي قوي دارند.
بحث و نتيجه گيري: مراکز آمادگي جسماني مي توانند با تجزيه و تحليل دقيق ارتباط بين متغيرهاي تحقيق حاضر و با بکارگيري راهکارهاي بازاريابي مناسب در زمينه کيفيت خدمات ورزشي و با شناخت رفتار مشتريان و برآورده ساختن انتظارات آنان سبب ايجاد رضايت و وفاداري بيشتر آنان شده که به تبع آن عکس العمل مشتريان بازگشت مجدد به همان باشگاه خواهد بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گوهررستمی، ح.، و مهرعلی تبار، ح.، و بنار، ن. (1394). ارتباط بین کیفیت خدمات و رفتار مشتریان مراکز آمادگی جسمانی و ارائه الگوی مناسب. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش), 11(22), 159-167. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246003Vancouver : کپی

گوهررستمی حمیدرضا، مهرعلی تبار حکیمه، بنار نوشین. ارتباط بین کیفیت خدمات و رفتار مشتریان مراکز آمادگی جسمانی و ارائه الگوی مناسب. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش). 1394 [cited 2021June14];11(22):159-167. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246003IEEE : کپی

گوهررستمی، ح.، مهرعلی تبار، ح.، بنار، ن.، 1394. ارتباط بین کیفیت خدمات و رفتار مشتریان مراکز آمادگی جسمانی و ارائه الگوی مناسب. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش), [online] 11(22), pp.159-167. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=246003. 

 
بازدید یکساله 130 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی