نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 41 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير طب فشاري در نقاط شن من قلبي و چشم سوم بر ميزان اضطراب بيماران کانديد آنژيوگرافي عروق کرونر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: يکي از شايع ترين روش هاي تشخيصي و درماني در بيماران قلبي، آنژيوگرافي عروق کرونر است که سبب افزايش سطح اضطراب مي شود. اضطراب، خود عامل زمينه ساز در مشکلات قلبي مي باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير طب فشاري در نقاط شن من قلبي و چشم سوم بر ميزان اضطراب بيماران کانديد آنژيوگرافي عروق کرونر انجام شد.مواد و روش ها: اين مطالعه به روش کارآزمايي باليني تصادفي شاهد دار بر روي بيماران کانديد آنژيوگرافي عروق کرونر در يکي از بيمارستان هاي شهرستان رفسنجان در سال 1394 انجام شد. 135 بيمار به صورت تصادفي بلوکي در سه گروه 45 نفره تقسيم شدند. دو گروه مداخله، طب فشاري را 30 دقيقه قبل از آنژيوگرافي به مدت 5 دقيقه در نقاط چشم سوم (Yintang) و شن من قلبي (HE-7) دريافت کردند و گروه کنترل، تحت طب فشاري در نقطه اي کاذب واقع در عضلات تنار دست قرار گرفتند. اضطراب بيماران يک ساعت قبل و 10 دقيقه بعد از مداخله مورد اندازه گيري قرار گرفت. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل فرم ويژگي هاي فردي و پرسشنامه سنجش اضطراب اشپيل برگر بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي تي زوج، تي مستقل و آناليز واريانس، تحت نرم افزار آماري 18 spss انجام گرفت.يافته ها: پس از اجراي مداخله، ميانگين نمره اضطراب در گروه چشم سوم از 70.53±16.3 به 62.06±13.4 و در گروه شن من قلبي از 67.80±14.9 به 60.46±15.2 کاهش پيدا کرد (p<0.001) اين اختلاف بين گروه هاي مداخله و کنترل معني دار بود (p=0.04)نتيجه گيري: طب فشاري در کاهش اضطراب بيماران کانديد آنژيوگرافي عروق کرونر موثر است؛ از اين رو مي توان آن را به عنوان يک روش جهت کاهش اضطراب قبل از آنژيوگرافي پيشنهاد کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آرامی، ص.، و کاظمی، م.، و اسماعیلی ندیمی، ع. (1394). مقایسه تاثیر طب فشاری در نقاط شن من قلبی و چشم سوم بر میزان اضطراب بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر. پرستاری داخلی و جراحی, 4(2), 41-46. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245993Vancouver : کپی

آرامی صدیقه، کاظمی مجید، اسماعیلی ندیمی علی. مقایسه تاثیر طب فشاری در نقاط شن من قلبی و چشم سوم بر میزان اضطراب بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر. پرستاری داخلی و جراحی. 1394 [cited 2022June28];4(2):41-46. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245993IEEE : کپی

آرامی، ص.، کاظمی، م.، اسماعیلی ندیمی، ع.، 1394. مقایسه تاثیر طب فشاری در نقاط شن من قلبی و چشم سوم بر میزان اضطراب بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر. پرستاری داخلی و جراحی, [online] 4(2), pp.41-46. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245993. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 530 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی