نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 33 تا صفحه 40 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير حرکت درماني بر کيفيت زندگي بيماران پس از جراحي فتق ديسک کمر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری سلامت بزرگسالان، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: بيماران پس از عمل جراحي فتق ديسک کمر، درد و ناتواني مزمن را تجربه مي کنند که مي تواند کيفيت زندگي آن ها را تحت تاثير قرار دهد. مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير حرکت درماني بر کيفيت زندگي بيماران پس از جراحي فتق ديسک کمر انجام شد.مواد و روش ها: کارآزمايي باليني حاضر به صورت سه مرحله اي با طرح مداخله قبل و بعد بر روي بيماران تحت جراحي فتق ديسک کمر بستري در يکي از بيمارستان هاي شهر اصفهان در سال 1392 انجام شد. بيماران به روش نمونه گيري آسان انتخاب و به صورت تخصيص تصادفي در دو گروه مداخله و کنترل (32 نفر در هر گروه) قرار گرفتند. برنامه حرکت درماني 4 هفته بعد از جراحي به مدت 2 هفته انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات فردي و کيفيت زندگي SF-36 جمع آوري شدند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي تي مستقل و واريانس با اندازه هاي مکرر تحت نرم افزار آماري 18 SPSSانجام شد.يافته ها: ميانگين نمره کل کيفيت زندگي بيماران در گروه مداخله، 6 هفته (65.2±7.45) و 3 ماه بعد از مداخله (70.09±8.2) نسبت به قبل از مداخله (31.5±6.05) افزايش معني داري داشت (p<0.001). همچنين ميانگين نمره کل کيفيت زندگي بيماران در دو گروه اختلاف معني داري را نشان داد(p<0.001). ابعاد جسمي و رواني نيز در هر دو گروه در بازه زماني 6 هفته و 3 ماه بعد از مداخله بطور معني داري افزايش يافت که در گروه مداخله اين اختلاف چشمگيرتر بود (p<0.001) نتيجه گيري: حرکت درماني موجب ارتقاي کيفيت زندگي بيماران پس از جراحي فتق ديسک کمر مي شود. به کارگيري اين برنامه توسط کادر بهداشتي درماني جهت بهبود کيفيت زندگي بيماران پيشنهاد مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علی محمدی، ن.، و اسلامی، م.، و یوسفی، ح. (1394). تاثیر حرکت درمانی بر کیفیت زندگی بیماران پس از جراحی فتق دیسک کمر. پرستاری داخلی و جراحی, 4(2), 33-40. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245991Vancouver : کپی

علی محمدی نصراله، اسلامی منیژه، یوسفی حجت اله. تاثیر حرکت درمانی بر کیفیت زندگی بیماران پس از جراحی فتق دیسک کمر. پرستاری داخلی و جراحی. 1394 [cited 2022May22];4(2):33-40. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245991IEEE : کپی

علی محمدی، ن.، اسلامی، م.، یوسفی، ح.، 1394. تاثیر حرکت درمانی بر کیفیت زندگی بیماران پس از جراحی فتق دیسک کمر. پرستاری داخلی و جراحی, [online] 4(2), pp.33-40. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245991. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 379 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی