برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1380 , دوره  9 , شماره  36 ; از صفحه 55 تا صفحه 59 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي آگاهي و نگرش پرستاران و ماماهاي بيمارستانهاي شهرستان زنجان در زمينه موضوعات اخلاقي؛ تابستان 1379

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

در اين پژوهش توصيفي آگاهي و نگرش پرستاران و ماماهاي بيمارستانهاي شهرستان زنجان درباره موضوعات اخلاقي مورد بررسي قرار گرفت. نمونه پژوهش شامل 123 نفر و روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيک بود. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود که به منظور سنجش آگاهي و نگرش موارد پژوهش درباره موضوعات اخلاقي تهيه و تنظيم گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي (جداول فراواني، درصدها، شاخصهاي مرکزي و پراکندگي) و آمار استنباطي (آزمون معني داري مجذور کاي) استفاده شد.
بر اساس يافته هاي پژوهش 70.8 درصد موارد پژوهش احساس نياز به آموزش در زمينه موضوعات اخلاقي داشتند و از اين تعداد در حوزه هاي اصول اخلاقي (33.3%)، مسايل حرفه اي (47.8%)، حقوق بيماران (32.9%) و احکام شرعي (26%) نياز به آموزش را لازم شمردند.
آگاهي موارد پژوهش از موضوعات اخلاقي در سه گروه ضعيف (6.5%)، متوسط (35.8%)، خوب (57.7%) قرار گرفت و يافته ها نشان داد همه موارد پژوهش از نگرش مثبت به موضوعات اخلاقي برخوردار بودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 113
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی