برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1384 , دوره  18 , شماره  2 ; از صفحه 129 تا صفحه 140 .
 
عنوان مقاله: 

كلون كردن، تعيين توالي و مطالعه خصوصيات ژن و cDNA بتا 1و4 اندوگلوكونازI قارچ Trichoderma reesei

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

اندوگلوكاناز از آنزيمهاي سلولازي مي باشد که پيوندهاي بتاگلوكوزيدي را بطور اتفاقي در ملكولهاي سلولز قطع نموده وتوليد قطعات كوتاه اليگوساكاريدي مي كند. در اين تحقيق، تعداد 6 جدايه قارچ تريکودرما از نظر توليد آنزيمهاي سلولازي در محيط مندلز مورد بررسي قرار گرفته و جدايه Trichoderma reesei PTCC5142 با توليد U/ml 37/0 بعنوان فعالترين جدايه از نظر توليد آنزيم بتا 1 و 4 اندوگلوکاناز انتخاب گرديد. همچنين جهت شناسايي ژن كد كننده آنزيم بتا 1 و 4 اندوگلوکانازI (eglI) از جدايه انتخابي، استخراج DNA ژنومي بروش CTAB صورت گرفت. براي تکثير اين ژن از دو پرايمر اختصاصي (EB1, EF1) استفاده گرديد و قطعه مورد انتظار بطول bp 1524 بدست آمد. الگوي هضم آنزيمي (restriction pattern) توسط دو آنزيم EcoRV و PstI قطعه مذكور را تأييد كرد و پس از کلون در وکتور pBluscript SK (+) جهت تعيين توالي مورد استفاده قرار گرفت. همچنين توسط RT-PCR ، cDNA ژن مذکور تهيه (bp 1380) و بعد از تأييد و کلون کردن در وکتور pBluscript SK(+) تعيين توالي گرديد. مقايسه توالي DNA ژنومي و cDNA مربوطه نشان داد که توالي کد کننده اين ژن پروتئيني بطول 459 اسيد آمينه را کد مي نمايد. توالي DNA بدست آمده از اين ژن با توالي ثبت شده ژن بتا 1و4 اندوگلوکانازI در gene bank مربوط به قارچ T. reesei VTT-D-80133 ، سه نوکلئوتيد اختلاف داشت در صورتيکه در سطح پروتئين اختلاف به دو اسيد آمينه در ناحيه کاتاليتيکي اين آنزيم محدود مي گردد. مقايسه ساختمان سوم ناحيه کاتاليتيکي اين آنزيم با آنزيم eglI قارچ T. reesei VTT-D-80133 نشان مي دهد که موقعيت نسبي اتمهاي(backbone (1480 بين دو ساختار مذکور با RMSD برابر با%0.47 و بر اساس 370 کربن a معادل در دو ساختار با RMSD برابر %0.4 تطبيق مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 133
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی