برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  3 , شماره  1 ; از صفحه 32 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير مداخله آموزشي بر افزايش خودکارآمدي و آگاهي زنان براي پيشگيري از خشونت خانگي (پيشگيري از خشونت خانگي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتى، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: خشونت عليه زنان در سراسر جهان ديده مي شود. مطالعات نشان داده است که خشونت ارتباط زيادي با خودکارآمدي دارد. بنابراين، تعيين تاثير مداخله آموزشي بر افزايش خودکارآمدي و آگاهي زنان براي پيشگيري از خشونت خانگي عليه آن ها در شهر گرگان هدف اين پژوهش بود.مواد و روش ها: اين مطالعه نيمه تجربي با طرح پيش آمون پس آزمون بر روي 91 زن همسردار تحت پوشش کميته امداد امام خميني شهر گرگان در زمستان و بهار 1390-1391 انجام شد. ابزار جمع آوري داده ها چک ليست اطلاعات جمعيت شناختي و دو پرسشنامه سنجش خودکارآمدي عمومي و آگاهي زنان درباره خشونت بود. بر اساس نتايج پيش آزمون محتواي آموزشي تهيه شد. پس آزمون 40 روز بعد پس از 3 جلسه آموزش اجرا شد. داده ها از طريق SPSS16 و با به کارگيري آزمون تحليلي مانند تي زوجي تجزيه و تحليل شد.يافته ها: ميانگين سني افراد 37.37±12.13 سال بود. نمرات ميانگين ميزان خودکارآمدي (p>0.001) و آگاهي زنان درباره خشونت (p>0.001) قبل و بعد از مداخله از نظر آماري تفاوت معناداري وجود داشت؛ به عبارتي ديگر، به نظر مي رسد برنامه آموزشي بر ارتقاء ميانگين متغيرهاي مذکور موثر بوده است.نتيجه گيري: براي کاهش خشونت خانگي عليه زنان، افزايش ميزان آگاهي و خودکارآمدي آنان از طريق برگزاري کلاس هاي آموزشي و برنامه ريزي صحيح پيشنهاد مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

تقدیسی، م.، و لطیفی، م.، و افکاری، م.، و دستورپور، م.، و استبصاری، ف.، و جمال زاده، ف. (1394). تاثیر مداخله آموزشی بر افزایش خودکارآمدی و آگاهی زنان برای پیشگیری از خشونت خانگی (پیشگیری از خشونت خانگی). آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, 3(1), 32-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245628Vancouver : کپی

تقدیسی محمدحسین، لطیفی مرضیه، افکاری محمداسحاق، دستورپور مریم، استبصاری فاطمه، جمال زاده فیصل. تاثیر مداخله آموزشی بر افزایش خودکارآمدی و آگاهی زنان برای پیشگیری از خشونت خانگی (پیشگیری از خشونت خانگی). آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران. 1394 [cited 2022January28];3(1):32-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245628IEEE : کپی

تقدیسی، م.، لطیفی، م.، افکاری، م.، دستورپور، م.، استبصاری، ف.، جمال زاده، ف.، 1394. تاثیر مداخله آموزشی بر افزایش خودکارآمدی و آگاهی زنان برای پیشگیری از خشونت خانگی (پیشگیری از خشونت خانگی). آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, [online] 3(1), pp.32-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245628. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 288 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی