برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  3 , شماره  1 ; از صفحه 5 تا صفحه 13 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش متمرکز بر تنظيم هيجان بر کاهش نشانه هاي استرس، اضطراب و افسردگي دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسى، دانشکده علوم تربیتى و روان شناسى، دانشگاه محقق اردبیلى، اردبیل، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: استرس، اضطراب و افسردگي به عنوان عوامل سلامت رواني، مشکلات متعددي براي دانشجويان که قشر آينده ساز کشور هستند، ايجاد مي کند. هدف اين پژوهش تعيين اثربخشي آموزش متمرکز بر تنظيم هيجان بر کاهش نشانه هاي استرس، اضطراب و افسردگي دانشجويان بود.مواد و روش ها: پژوهش حاضر نيمه تجربي از نوع پيش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. براي دست يابي به هدف مذکور، 186 دانشجوي پسر با روش خوشه اي چندمرحله اي انتخاب و پرسشنامه استرس، اضطراب و افسردگي روي تمامي آن ها اجرا گرديد. بعد از اجراي پرسشنامه از دانشجوياني که نمره 28 به بالا را در پرسشنامه کسب کرده بودند، تعداد 40 نفر به صورت تصادفي ساده انتخاب و در دو گروه آزمايش و کنترل جايگزين شدند. گروه آزمايش، آموزش تنظيم هيجان دريافت کردند ولي به گروه کنترل آموزشي داده نشد. آموزش به صورت گروهي در 8 جلسه (هفته اي دو جلسه 90 دقيقه اي) بر روي گروه آزمايش انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه اضطراب، استرس و افسردگي لويندا گردآوري شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري توصيفي و تحليل کوواريانس استفاده شد.يافته ها: نتايج تحليل کوواريانس نشان داد که نمرات استرس، اضطراب و افسردگي دانشجويان شرکت کننده در گروه آموزش تنظيم هيجان نسبت به گروه کنترل در پس آزمون کاهش يافته است (p>0.001).نتيجه گيري: آموزش تنظيم هيجان نشانه هاي استرس، اضطراب و افسردگي را به طور معناداري کاهش مي دهد. اين نتايج تلويحات مهمي در زمينه ارتقاء سلامت روان دانشجويان دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صبحی قراملکی، ن.، و پرزور، پ.، و آقاجانی، س.، و نریمانی، م. (1394). اثربخشی آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان بر کاهش نشانه های استرس, اضطراب و افسردگی دانشجویان. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, 3(1), 5-13. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245620Vancouver : کپی

صبحی قراملکی ناصر، پرزور پرویز، آقاجانی سیف اله، نریمانی محمد. اثربخشی آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان بر کاهش نشانه های استرس, اضطراب و افسردگی دانشجویان. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران. 1394 [cited 2022January28];3(1):5-13. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245620IEEE : کپی

صبحی قراملکی، ن.، پرزور، پ.، آقاجانی، س.، نریمانی، م.، 1394. اثربخشی آموزش متمرکز بر تنظیم هیجان بر کاهش نشانه های استرس, اضطراب و افسردگی دانشجویان. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران, [online] 3(1), pp.5-13. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245620. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 273 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی