برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  13 , شماره  2 ; از صفحه 40 تا صفحه 49 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي روش هاي ارزيابي صرف زمان فعل و تعيين بهترين روش در کودکان 3 و 4 ساله شهر رشت در سال 1393

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه گفتار درمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: يکي از حوزه هاي صرف، تصريف است که از طريق آن ملاحظات نحوي به کلمه اضافه مي شود. اين حوزه در افراد داراي اختلال زباني آسيب ديده است. بنابراين ارزيابي تصريف در اين افراد مهم محسوب مي شود. پژوهش حاضر به تعيين روش هاي ارزيابي صرف زمان فعل و تعيين بهترين روش ارزيابي مي پردازد.روش کار: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي_تحليلي بود. آزمودني ها شامل 27 دختر و 28 پسر بوده که در دو گروه سني 3 و 4 ساله مورد بررسي قرار گرفتند. شرکت کنندگان بر اساس روش نمونه گيري خوشه اي از مهد کودک هاي شهر رشت انتخاب شدند. جهت ارزيابي صرف زمان فعل از 8 تکليف تکرار بلافاصله، تکميل داستان، تکميل جمله 1، تکميل جمله 2، سوالي، دو گزينه اي، الگودهي 1 و الگودهي 2 استفاده شد. زمان هاي مورد بررسي عبارت بودند از ماضي ساده، ماضي نقلي، ماضي استمراري، ماضي بعيد، مضارع اخباري و مضارع التزامي. نتايج پژوهش با استفاده از شاخص مرکزي ميانگين، شاخص هاي پراکندگي شامل انحراف معيار، دامنه تغييرات و آزمون اندازه گيري هاي مکرر و با استفاده از SPSS نسخه 16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.يافته ها: نتايج نشان داد ميانگين امتياز روش تکرار بلافاصله بيشتر از سايرين بوده است، ولي به دليل ناکارآمدي در ارزيابي توانايي صرف زمان فعل، حذف گرديد. روش بعدي يعني تکميل داستان (ميانگين 22 و انحراف معيار 4.14) به عنوان بهترين روش انتخاب شد. همچنين نتايج آزمون اندازه گيري هاي مکرر نشان داد که ساير روش ها با روش تکميل داستان اختلاف معني دار دارند (P<0.001).نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين بررسي مي توان گفت در بين 8 روش مورد بررسي، روش تکميل داستان براي ارزيابي صرف زمان فعل بهتر است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خوشحال، ز.، و شیرازی، ط.، و محمودی بختیاری، ب.، و بخشی، ع. (1393). بررسی روش های ارزیابی صرف زمان فعل و تعیین بهترین روش در کودکان 3 و 4 ساله شهر رشت در سال 1393. مجله علمی پژوهان, 13(2), 40-49. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245617Vancouver : کپی

خوشحال زینب، شیرازی طاهره سیما، محمودی بختیاری بهروز، بخشی عنایت اله. بررسی روش های ارزیابی صرف زمان فعل و تعیین بهترین روش در کودکان 3 و 4 ساله شهر رشت در سال 1393. مجله علمی پژوهان. 1393 [cited 2021December04];13(2):40-49. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245617IEEE : کپی

خوشحال، ز.، شیرازی، ط.، محمودی بختیاری، ب.، بخشی، ع.، 1393. بررسی روش های ارزیابی صرف زمان فعل و تعیین بهترین روش در کودکان 3 و 4 ساله شهر رشت در سال 1393. مجله علمی پژوهان, [online] 13(2), pp.40-49. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245617. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 380 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی