برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين و مقايسه ميزان بكارگيري ساخت و ساختمان فعل در كودكان طبيعي 4.5-2 ساله شهر همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشکده توانبخشی، گروه گفتار درمانی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: از آنجا که فعل در زبان فارسي شامل انجام دهنده عمل، نحوه عمل و زمان عمل مي باشد، لذا نقش مهمي در گفتار ايفا مي کند. از اين رو در اين تحقيق ساخت و ساختمان فعل در کودکان طبيعي 4.5-2 ساله مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس اين تحقيق بين متغيرهاي مورد بررسي در گروه هاي سني مختلف مقايسه هاي برون گروهي و درون گروهي انجام شده است.
مواد و روش ها: اين تحقيق از نوع مقطعي- مقايسه اي بوده و روي 101 کودک بين سنين 4.5-2 ساله در 5 گروه سني که به صورت تصادفي چند مرحله اي انتخاب شده بودند، انجام گرفته است. روش جمع آوري  داده ها ارزيابي سريع بوده ونمونه هاي گفتاري کودکان براي زمان هاي فعل و پسوندهاي صرفي فعل از پنج طريق گفتار خودبخودي، توصيف تصاوير، تکميل جملات ناقص، تکرار، پرسش و پاسخ و براي افعال ساده و مرکب، پيچيدگي فعل، پيشوندهاي فعلي (ب، ن، مي)، افعال معين و افعال امر از دو طريق گفتار خودبخودي و توصيف تصاوير به دست آمده است. داده ها پس از استخراج با استفاده از آزمون هاي ضريب همبستگي پيرسن، کروسکال واليس، ويل کاکسون و فريدمن در سطح معني داري (0.05) مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته است.
يافته ها: يافته ها نشان داد که بين سن و پيچيدگي فعل، تنوع زمان هاي فعل، تنوع پسوندهاي صرفي فعل بر حسب شخص / شمار و تنوع افعال معين در گفتار کودکان ارتباط مثبت و معني داري وجود دارد (0.000=P)، ولي بين سن و تنوع پيشوندهاي فعلي (ب، ن، مي) و تنوع افعال امر ارتباط معني داري وجود ندارد.
نتيجه گيري: با افزايش سن ميزان بکارگيري اجزا ساخت و ساختمان فعل بجز افعال امر، پيشوندهاي فعلي (ب، ن) و فعل گذشته ساده در گفتار کودکان افزايش مي يابد. نتايج بدست آمده از اين يافته ها مي تواند به عنوان بخشي از هنجارهاي رشد زبان، در زمينه آسيب شناسي گفتار و زبان مورد استفاده قرار گيرد و از سوي ديگر لازم است که متون کتاب هاي مربوط به کودکان در اين گروه سني بر اساس يافته هاي به دست آمده از اين تحقيق مورد بررسي مجدد قرار گيرند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کسبی، ف. (1380). تعیین و مقایسه میزان بکارگیری ساخت و ساختمان فعل در کودکان طبیعی 4.5-2 ساله شهر همدان . کومش, 3(2-1), 29-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=24528Vancouver : کپی

کسبی فاطمه. تعیین و مقایسه میزان بکارگیری ساخت و ساختمان فعل در کودکان طبیعی 4.5-2 ساله شهر همدان . کومش. 1380 [cited 2021November28];3(2-1):29-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=24528IEEE : کپی

کسبی، ف.، 1380. تعیین و مقایسه میزان بکارگیری ساخت و ساختمان فعل در کودکان طبیعی 4.5-2 ساله شهر همدان . کومش, [online] 3(2-1), pp.29-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=24528. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 87 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی