برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 11 تا صفحه 19 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي عوامل موثر بر پياده سازي يادگيري سيار در برنامه آموزش مداوم جامعه پزشکي با استفاده از تئوري عمل مستدل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران
 
چکیده: 

مقدمه: به منظور بازآموزي مداوم فارغ التحصيلان علوم پزشکي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشکي را اجرا نموده است. اين تحقيق با هدف ارزيابي عوامل موثر در پياده سازي يادگيري سيار در برنامه هاي آموزش مداوم با استفاده از تئوري عمل مستدل در قالب مطالعه موردي در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي طراحي و اجرا شد.
مواد و روش ها: اين پژوهش توصيفي، با استفاده از مدل تئوري عمل مستدل اجرا شد. متغيرهاي تحقيق شامل متغير وابسته قصد يادگيري سيار و متغيرهاي مستقل تحقيق شامل تمايل به يادگيري سيار، کنترل رفتاري و ذهنيت يادگيري سيار مي باشد. جامعه آماري شامل 2375 نفر از مشمولان قانون آموزش مداوم در اين دانشگاه بوده و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 330 نفر تعيين و به شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه اي اطلاعات جمع آوري شد. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسش نامه اي محقق ساخته با پايايي (
a=0.88) بود که روايي آن توسط 25 نفر از استادان اين حوزه تاييد شد. براي تحليل داده ها از آزمون تي و ضريب همبستگي پيرسون و نرم افزار SPSS نسخه 14 استفاده شد.
نتايج: بين قصد يادگيري سيار در جامعه مورد مطالعه با هر يک از سه عامل اثرگذار مدل، رابطه مستقيم و معني داري (
P<0.05) وجود داشت. همچنين پارامتر قصد يادگيري سيار بيشترين تاثير را به ترتيب از ذهنيت يادگيري سيار، تمايل به يادگيري سيار و کنترل رفتاري پذيرفت. از بين متغيرهاي اثرگذار در قصد يادگيري سيار بر اساس تئوري عمل مستدل، متغير ذهنيت و آگاهي يادگيرنده (P<0.05، r=0.845) مهم ترين متغير شناسايي شد.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش، مديران برنامه آموزش مداوم بايد قبل از اجراي سيستم يادگيري سيار، نسبت به افزايش آگاهي مخاطبان به روش هاي اثربخش، اقدام کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صادقی تبار، پ.، و شبیری، س.، و ذاکری، ز. (1394). ارزیابی عوامل موثر بر پیاده سازی یادگیری سیار در برنامه آموزش مداوم جامعه پزشکی با استفاده از تئوری عمل مستدل. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS), 6(2), 11-19. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244946Vancouver : کپی

صادقی تبار پروین، شبیری سیدمحمد، ذاکری زهرا. ارزیابی عوامل موثر بر پیاده سازی یادگیری سیار در برنامه آموزش مداوم جامعه پزشکی با استفاده از تئوری عمل مستدل. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS). 1394 [cited 2021October26];6(2):11-19. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244946IEEE : کپی

صادقی تبار، پ.، شبیری، س.، ذاکری، ز.، 1394. ارزیابی عوامل موثر بر پیاده سازی یادگیری سیار در برنامه آموزش مداوم جامعه پزشکی با استفاده از تئوری عمل مستدل. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS), [online] 6(2), pp.11-19. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244946. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 166 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی