برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1380 , دوره  11 , شماره  4 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي سيتوژنتيكي چند گونه از جنس بومادران (Achillea) در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

براي مطالعه ويژگي هاي ريختي کروموزوم هاي شش گونه از جنس بومادران، از سلول هاي مريستمي نوک ريشه استفاده شد. براي تهيه نمونه جهت مطالعه کروموزوم ها در مرحله متافاز به ترتيب از 8- هيدروکسي کينولين (0.002 مولار) به عنوان پيش تيمار، محلول فيکساتيو به نسبت 3 اتانول و 1 آسيداستيک جهت تثبيت، HCl يک نرمال در دماي 60ºC جهت هيدروليز و آستواورسئين (1%) جهت رنگ آميزي استفاده شد. سپس به تعيين تعداد کروموزوم ها، سطح پلوئيدي، تهيه کاريوتيپ و ايدئوگرام پرداخته شد. در مرحله بعد تجزيه و تحليل ژنوم گونه ها بر اساس طول هر کروموزوم، طول بازوي بلند، طول بازوي کوتاه، نسبت بازوي بلند به کوتاه و حجم کروموزوم انجام پذيرفت و بر اساس جدول لوان و همکاران نوع کروموزوم هاي هر گونه مشخص و مطابق روش استبينز تقارن کاريوتيپي تعيين شد. در پايان توسط نرم افزار JUHP ميزان نزديکي و دوري گونه هاي مورد مطالعه با استفاده از صفات مورفولوژيک و سيتوژنتيک مشخص گرديد. نتايج نشان داد که شش گونه مورد مطالعه به دو گروه ديپلوئيد (A. filipendula, A. eriophora. A. wilhelmsii)2n=4x=18 و تتراپلوئيد2n=4x=36   (A. biebersteinii A. tenuifolia, A. millefolium,) تقسيم مي شوند. از نظر نوع کروموزوم ها دو گونه A. wilhelmsii و A. eriophora بسيار به هم شبيه هستند و از نظر مورفولوژي کروموزوم ها يک تطابق 100% وجود دارد. ضريب همبستگي بين اين دو گونه از نظر صفت طول نسبي کروموزوم ها برابر با 0.968=r است. چنين استنباط مي شود که دو گونه اخير از جد مشترکي منشا گرفته اند. با توجه به مشابهت کروموزوم ها از نظر طول نسبي چنين استنباط مي شود که گونه تتراپلوئيد A. tenuifolia به احتمال زياد بر اثر پلي پلوئيدي از گونه A. filipendula منشا گرفته است. گونه A. biebersteinii يک اتو تتراپلوئيد است، زيرا جفت کروموزوم هاي 1 و 2، 3 و 4،... و 35 و 36 شباهت بسيار زيادي با يکديگر دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 160
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی