نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

چالش هاي به کارگيري مديريت تلفيقي آفات (IPM) از ديدگاه باغداران شهرستان کرج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، تهران، ایران
 
چکیده: 
هدف از انجام اين تحقيق، بررسي چالش هاي به کارگيري مديريت تلفيقي آفات (IPM) از ديدگاه باغداران شهرستان کرج است. تحقيق از نوع کاربردي و روش آن، توصيفي، پيمايشي بوده و ابزار تحقيق پرسشنامه مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق شامل 75 نفر از باغداران در سه بخش شهرستان کرج (اشتهارد، آسارا و مرکزي) است. به دليل کوچک بودن حجم جامعه آماري سر شماري صورت گرفت و درنهايت 68 پرسشنامه جمع آوري و تجزيه وتحليل شد. به منظور سنجش روايي پرسشنامه از نظرات اعضاي هيات علمي گروه ترويج و آموزش کشاورزي و نيز تعدادي از کارشناسان استفاده شد. براي تعيين پايايي ابزار يک پيش آزمون انجام شد که جامعه آماري آن را 20 نفر از باغداران شهرستان ساوجبلاغ تشکيل دادند. ضريب آلفاي کرونباخ به منظور سنجش پايايي ابزار بين 0.86 تا 0.94 گزارش گرديد. در بخش توصيفي از شاخص هاي مرکزي و پراکندگي نظير ميانگين، ميانه، مد، انحراف معيار و توزيع فراواني و در بخش استنباطي، از تحليل عاملي اکتشافي به منظور يافتن همبستگي بين متغير ها استفاده شده است. نتايج تحليل عاملي، چالش ها را به پنج عامل پنهان تقسيم نمود که با توجه به ماهيت متغيرهاي هر عامل تحت عناوين عوامل اقتصادي؛ گرايش هاي فردي؛ ويژگي هاي فناوري؛ آموزشي- مهارتي؛ و خدمات رساني نام گذاري شدند. اين عوامل درمجموع 67.028 درصد واريانس کل متغيرها را تبيين کردند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مرادی، پ.، و امیدی نجف آبادی، م.، و لشگرآرا، ف. (1393). چالش های به کارگیری مدیریت تلفیقی آفات (IPM) از دیدگاه باغداران شهرستان کرج. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, 7(4 (پیاپی 28)), 1-14. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244694Vancouver : کپی

مرادی پریوش، امیدی نجف آبادی مریم، لشگرآرا فرهاد. چالش های به کارگیری مدیریت تلفیقی آفات (IPM) از دیدگاه باغداران شهرستان کرج. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی. 1393 [cited 2022August09];7(4 (پیاپی 28)):1-14. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244694IEEE : کپی

مرادی، پ.، امیدی نجف آبادی، م.، لشگرآرا، ف.، 1393. چالش های به کارگیری مدیریت تلفیقی آفات (IPM) از دیدگاه باغداران شهرستان کرج. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, [online] 7(4 (پیاپی 28)), pp.1-14. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=244694. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی