برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1392 , دوره  5 , شماره  18 ; از صفحه 11 تا صفحه 24 .
 
عنوان مقاله: 

تشخيص افتراقي جمعيت ماهي زمين کن دم نواري ((Platycephalus indicus (Linnaeus,1758) توسط خصوصيات ريخت سنجي و ريخت شمارشي در سواحل ايراني خليج فارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 
چکیده: 

اين مطالعه به منظور بررسي تنوع و تمايز جمعيت هاي ماهي زمين کن دم نواري (Platycephalus indicus) در آب هاي شمال خليج فارس طراحي شده است. از هر يک از شش منطقه در سواحل خوزستان (خورموسي و بحرکان)، بوشهر (شيف و مطاف) و هرمزگان (چارک و بندرعباس)، 30 قطعه و در مجموع 180 قطعه ماهي زمين کن دم نواري با تور گوشگير صيد گرديد. 28 صفت ريخت سنجي و 11 صفت ريخت شمارشي اندازه گيري گرديد. صفات ريخت سنجي قبل از تجزيه و تحليل به جهت کاهش خطاي حاصل از رشد آلومتريک استاندارد شدند. در نتايج حاصل از تحليل واريانس يک طرفه21 (One-Way ANOVA)  ويژگي ريخت سنجي و 6 ويژگي ريخت شمارشي در بين نمونه ها در سطح 5 درصد تفاوت معني داريد اشت که نشان دهنده تنوع بسيار بالاي فنوتيپي در ماهيان زمين کن دم نواري شش منطقه مورد بررسي است. براي تجزيه و تحليل داده هاي ريخت سنجي و ريخت شمارشي از آناليزهاي تابع متمايزکننده (DFA) و رسم دندروگرام استفاده گرديد. نتايج آناليز DFA در مورد صفات ريخت سنجي نشان داد که جمعيت ماهيان زمين کن دم نواري خورموسي، بحرکان، شيف، مطاف، چارک و بندرعباس به ميزان 47.9 درصد و در مورد صفات ريخت شمارشي 53.9 درصد از يکديگر انشقاق يافته اند. نمودار پراکنش بر اساس توابع متمايزکننده اول و دوم و رسم دندروگرام UPGMA صفات ريخت سنجي و ريخت شمارشي بر اساس فاصله اقليدسي نشان داد که ميزان تفکيک جمعيت ها کمبوده و نمونه هاي مربوط به شش منطقه موردمطالعه همپوشاني بالايي داشتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 85
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی