نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه اميد و تعهد ورزشي با رضايت ورزشي دانشجويان پسر شرکت کننده در دهمين المپياد ورزشي دانشجويان پسر دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 
هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه اميد و تعهد ورزشي با رضايت ورزشي دانشجويان ورزشکار پسر شرکت کننده در دهمين المپياد ورزشي دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور بود. جامعه آماري تحقيق شامل 1001 دانشجوي ورزشکار پسر شرکت کننده در مسابقات بود که بر اساس جدول مورگان 278 آزمودني به طور تصادفي طبقه اي براي نمونه تحقيق انتخاب شدند. براي دست يابي به اهداف تحقيق از پرسشنامه هاي سنجش اميد، تعهد ورزشي و رضايت ورزشي استفاده شد که روايي آنها به تاييد متخصصين رسيد و پايايي آنها در يک مطالعه مقدماتي به ترتيب 0.74، 0.76 و 0.79 محاسبه شد. براي تحليل داده ها از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي از جمله کلموگروف اسميرنف، آزمون تي تک گروهي، رگرسيون خطي و چندگانه استفاده گرديد. نتايج حاکي از ارتباط بين اميد با تعهد و رضايت ورزشي دانشجويان بود. ديگر يافته ها نشان داد که بين اميد و رضايت ورزشي دانشجويان از طريق تعهد ورزشي ارتباط معناداري وجود دارد. همچنين اميد و تعهد ورزشي عامل پيش بيني کننده رضايت ورزشي به شمار مي روند. با توجه به ارتباط اميد، تعهد و رضايت دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشکي و نقش مثبت دانشجويان پس از فراغت از تحصيل در سلامت افراد جامعه، برگزاري فعاليت هاي مختلف از جمله رويدادهاي ورزشي در دوران تحصيل براي تقويت ميزان اميد، تعهد و رضايت دانشجويان ضروري به نظر مي رسد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کشاورز، ل.، و فراهانی، ا.، و آقاملازرندی، ف. (1393). رابطه امید و تعهد ورزشی با رضایت ورزشی دانشجویان پسر شرکت کننده در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های علوم پزشکی کشور. پژوهش در ورزش تربیتی, 2(6), 113-126. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243509Vancouver : کپی

کشاورز لقمان، فراهانی ابوالفضل، آقاملازرندی فریبا. رابطه امید و تعهد ورزشی با رضایت ورزشی دانشجویان پسر شرکت کننده در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های علوم پزشکی کشور. پژوهش در ورزش تربیتی. 1393 [cited 2022May16];2(6):113-126. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243509IEEE : کپی

کشاورز، ل.، فراهانی، ا.، آقاملازرندی، ف.، 1393. رابطه امید و تعهد ورزشی با رضایت ورزشی دانشجویان پسر شرکت کننده در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های علوم پزشکی کشور. پژوهش در ورزش تربیتی, [online] 2(6), pp.113-126. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=243509. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 139 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی