برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
دي 1393 , دوره  22 , شماره  114 ; از صفحه 13 تا صفحه 20 .
 
عنوان مقاله: 

اثر درماني شنا و مکمل آربوتين بر استرس اکسيداتيو کليوي ناشي از ديابت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، ایران
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: استرس اکسيداتيو بافتي موضعي، مهم ترين عامل توسعه بيماري کليوي ديابتي است. هدف از تحقيق حاضر، تعيين اثر درماني شنا و مکمل آربوتين بر استرس اکسيداتيو کليوي ناشي از ديابت بود.
مواد و روش ها: 42 سر موش صحرايي نر ويستار به صورت تصادفي به شش گروه (7 تايي) کنترل، ديابت، آربوتين، ديابت- آربوتين، ديابت- تمرين و ديابت- ترکيبي تقسيم شدند. ديابت با تزريق درون صفاقي آلوکسان (1 دوز، 90 ميلي گرم/کيلوگرم) القاشد و مکمل آربوتين (50 ميلي گرم/کيلوگرم) پنج روز در هفته تزريق شد. حيوان ها با تمرين شنا به مدت 6 تا 30 دقيقه در روز و به مدت شش هفته ورزش داده شدند و 48 ساعت پس از آخرين مداخله ها کشته شده و سطوح مالون دي آلدئيد، کاتالاز و فعاليت سوپراکسيد ديسموتاز کليوي تعيين شدند. از آزمون تحليل واريانس يک طرفه براي تجزيه وتحليل داده ها استفاده شد (
P<0.05).
نتايج: ديابت، موجب افزايش معني دار سطوح مالون دي آلدئيد، کاهش سطوح کاتالاز و فعاليت آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز کليوي در مقايسه با گروه کنترل شد (
P=0.000) شش هفته مکمل سازي با آربوتين، تمرين شنا و ترکيب اين دو مداخله به کاهش معني دار سطوح مالون دي آلدئيد و افزايش سطوح کاتالاز منجرشد (P=0.000)؛ اما فعاليت آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز کليوي، تنها در گروه ترکيبي، افزايشي معني دار يافت (P=0.001).
نتيجه گيري: اين نتايج تاييدکردند که تمرين منظم شنا و مکمل آربوتين مي توانند از آسيب کليوي ناشي از استرس اکسيداتيو از طريق تنظيم مثبت آنتي اکسيدانت ها و کاهش پراکسيداسيون ليپيدي در رت هاي ديابتي حمايت کنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 98
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی