برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1392 , دوره  3 , شماره  2 ; از صفحه 19 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي جو رواني- اجتماعي کلاس درس در شناسايي ساختار دروني مدرسه و ارتباط آن با خلاقيت دانش آموزان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 
چکیده: 
هدف: از آنجا که محيط کلاس درس در فرايند تدريس و يادگيري و همچنين رشد شناختي و عاطفي دانش آموزان نقش مهمي دارد، بنابراين، هدف اساسي اين پژوهش ارزيابي جو رواني- اجتماعي کلاس درس براي شناسايي ساختار دروني مدرسه و ارتباط آن با خلاقيت دانش آموزان در سال تحصيلي 90 – 89 مي باشد.روش: اين پژوهش با توجه به هدف خود از نوع مطالعات کاربردي و بر حسب روش و گردآوري داده ها از نوع تحقيقات توصيفي- پيمايشي بوده و جامعه آماري آن شامل کليه دانش آموزان پايه پنجم مدارس ابتدايي دولتي شهر تهران در سال تحصيلي 90-89 است. تعداد 378 دانش آموز پسر در پژوهش حاضر شرکت داشتند که با تركيبي از روش هاي نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي و طبقه اي نسبي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها نيز شامل دو پرسشنامه محقق ساخته (پرسشنامه جو رواني- اجتماعي کلاس و پرسشنامه خلاقيت) بوده است. براي تحليل داده ها از آمار استنباطي (آزمون دو جمله اي و رگرسيون چندگانه گام به گام)، و نرم افزار «اس.پي.اس.اس.» استفاده گرديد.يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد که دانش آموزان پايه پنجم مولفه هاي (برخورداري از حمايت معلم، نظم و سازماندهي به مطالب) را مطلوب و مولفه هاي از قبيل (مشارکت، وابستگي متقابل ميان دانش آموزان، اهميت دادن به کار و تکليف، کاربست قوانين و مقررات) را نسبتا مطلوب و مولفه (نوآوري آموزشي) را نامطلوب ارزيابي کردند. همچنين نتايج رگرسيون چندگانه گام به گام در اين پژوهش نشان داد که سه مولفه جو رواني- اجتماعي از قبيل نوآوري آموزشي، برخورداري از حمايت معلم، وابستگي متقابل ميان دانش آموزان قدرت پيش بيني خلاقيت را دارند.نتيجه گيري: از آن جا که جو کلاس درس تصميم گيرنده اصلي يادگيري و رفتار کلاسي مي باشد و نيز بر اساس نتايج اين پژوهش تا حدودي قادر به پيش بيني خلاقيت دانش آموزان است، بايد معلمان، و همچنين دانش آموزان به منظور ترغيب خلاقيتشان محيط گرم، صميمي، و يادگيري عاطفي را ترويج دهند، و از اين طريق منجر به اصلاح و بهبود مدرسه شوند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خانی، ح.، و فاضلی، ح.، و کریمی، ی.، و بندک، م.، و پرگاری، ن. (1392). ارزیابی جو روانی- اجتماعی کلاس درس در شناسایی ساختار درونی مدرسه و ارتباط آن با خلاقیت دانش آموزان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی, 3(2), 19-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=242855Vancouver : کپی

خانی حامد، فاضلی حسن، کریمی یوسف، بندک موسی، پرگاری نسیبه. ارزیابی جو روانی- اجتماعی کلاس درس در شناسایی ساختار درونی مدرسه و ارتباط آن با خلاقیت دانش آموزان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 1392 [cited 2022January20];3(2):19-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=242855IEEE : کپی

خانی، ح.، فاضلی، ح.، کریمی، ی.، بندک، م.، پرگاری، ن.، 1392. ارزیابی جو روانی- اجتماعی کلاس درس در شناسایی ساختار درونی مدرسه و ارتباط آن با خلاقیت دانش آموزان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی, [online] 3(2), pp.19-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=242855. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 902 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی