برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  15 , شماره  49 ; از صفحه 153 تا صفحه 168 .
 
عنوان مقاله: 

کاربرد مدل رتبه- اندازه در نظام شهري در استان اردبيل در دوره زماني بيست ساله (85ـ1365)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* قطب علمی توسعه پایدار محیط جغرافیایی، دانشگاه شهید بهشتی
 
چکیده: 

فرآيند شهرنشيني شتابان در کشورهاي جنوب همواره نظام فضايي سکونت گاه هاي شهري را در بسياري از موارد دچار آشفتگي فضايي مي نمايد که پيامد اساسي آن بروز شرايط ناپايداري در شبکه نظام شهري است. اين پژوهش با روش توصيفي- تحليلي سلسله مراتب و تحولات نظام استقرار شهرها و نحوه پخشايش جمعيت صورت گرفته است. در اين ارتباط شهرهاي استان بر اساس نتايج سرشماري هاي عمومي نفوس و مسکن در دوره هاي 1365 تا 1385 و با بهره گيري از مدل هاي رتبه- اندازه و هم چنين رتبه اندازه تعديلي مورد بررسي و تحليل قرارگرفته اند.
نتايج پژوهش حاکي از آن است که الگوي توزيع فضايي سکونت گاه هاي شهري استان از الگوي تصادفي تبعيت
مي نمايد که در دهه اخير گرايش استقرار جمعيت در کانون ها و طبقات شهري نيز به سمت بي نظمي فزاينده است. حاکميت فضايي و عملکردي نخست شهر اردبيل باعث عدم تبعيت سلسله مراتب شهري استان از قانون رتبه اندازه شده است که اين امر ناهم خواني و عدم تعادل فضايي سلسله مراتب را به وضوح قابل تشخيص مي نمايد. از سوي ديگر در دهه اخير (1385) اين عدم تعادل پخشايش جمعيت شهري در فضاي استان بيش از پيش تشديد يافته است.
دست يابي به الگوي مطلوب انتظام فضايي در استان در پي سياست عدم تمرکزگرايي از يک سو و از سوي ديگر برخورداري بهينه شهروندان از آستانه هاي خدمات مناسب و تعادل در برقراري فرصت هاي مناسب اقتصادي و کالبدي براي شهرهاي متوسط و کوچک اندام استان است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 326
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی