برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  3 , شماره  3 ; از صفحه 23 تا صفحه 44 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين اعتماد سازماني و خلاقيت سازماني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، باشگاه پژوهشگران جوان، نراق
 
چکیده: 
زمينه: بسياري از مقالات در زمينه خلاقيت و نوآوري با اين عبارت کلي و عمومي آغاز مي شوند که شرکت ها بايد نوآور باشند وگرنه از بين خواهند رفت.هدف: تحقيق حاضر، به بررسي رابطه بين اعتماد سازماني و خلاقيت سازماني در شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در شهر کرمانشاه مي پردازد.روش: اين پژوهش بر اساس نحوه گردآوري داده ها از نوع توصيفي و از شاخه پيمايشي است و ابزار جمع آوري اطلاعات پرسش نامه مي باشد. به منظور سنجش اعتماد سازماني، پرسش نامه الونن و ديگران (2008)، و براي سنجش خلاقيت سازماني، پرسش نامه رندسيپ (1979) استفاده گرديده است. پايايي پرسش نامه اعتماد سازماني 0.81 و پايايي پرسش نامه خلاقيت سازماني، 0.78 به دست آمد و چون آلفاي كرونباخ هر دو پرسش نامه بيش از 0.70 مي باشد، بنابراين هر دو پرسش نامه از پايايي لازم برخوردار هستند.حجم جامعه آماري مورد نظر 300 نفر از کارکنان شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران کرمانشاه مي باشد. بر اساس روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي، از بين آنها تعدادي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند و در نهايت، 148پرسش نامه جمع آوري گرديد.يافته ها: جهت تعيين نرمال بودن داده هاي به دست آمده، از آزمون کولموگروف- اسميرنوف استفاده شد و نتايج آزمون، نرمال بودن داده ها را تاييد کرد. فرضيات تحقيق با انجام آزمون همبستگي پيرسون به بوته آزمون قرار داده شدند. نتايج، حاکي از همبستگي مثبت و معنادار بين اعتماد و خلاقيت مي باشد؛ يعني هر چه اعتماد کارکنان به سازمانشان افزايش يابد، خلاقيت بيشتري از خود بروز مي دهند. نتيجه حاصل از رگرسيون خطي چندگانه نيز نشان داد که تنها دو متغير مستقل اعتماد نهادي و اعتماد عمودي با متغير وابسته خلاقيت رابطه دارند. اعتماد نهادي با ضريب تعيين 0.79 بيشترين سهم را در تبيين واريانس متغير وابسته خلاقيت ايفا مي کند.نتيجه گيري: اعتماد، يک عنصر سازماني مهم براي موفقيت سازمان است. نتايج نشان مي دهد که سطوح پايين اعتماد، سبب کاهش بهره وري و فقدان نوآوري و خلاقيت مي شود. از سوي ديگر، سطوح بالاي اعتماد، سبب افزايش روحيه کارکنان، افزايش خلاقيت و نوآوري سازماني و کمک به مديريت تغيير موثر مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

امامی، م.، و جمالی، ا.، و اصفهانی، م. (1392). بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و خلاقیت سازمانی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی, 3(3), 23-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=242742Vancouver : کپی

امامی مصطفی، جمالی الهام، اصفهانی محمدجواد. بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و خلاقیت سازمانی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 1392 [cited 2022January25];3(3):23-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=242742IEEE : کپی

امامی، م.، جمالی، ا.، اصفهانی، م.، 1392. بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و خلاقیت سازمانی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی, [online] 3(3), pp.23-44. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=242742. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 356 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی