برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  3 , شماره  1 ; از صفحه 24 تا صفحه 31 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت کنترل متابوليک و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو در شهرستان شاهرود

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: نقش کنترل مطلوب بيماري ديابت در پيشگيري از عوارض ناشي از اين بيماري شناخته شده است. با توجه به اهميت شناسايي عوامل تاثيرگذار بر کنترل بيماري ديابت، اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت کنترل متابوليک و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به ديابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز ديابت شهرستان شاهرود انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه توصيفي- تحليلي حاضر در سال 1392 بر روي 156 بيمار مبتلا به ديابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز ديابت شاهرود انجام شد. کنترل متابوليک بر اساس شاخص هموگلوبين
C1A تعيين و سپس ارتباط آن با مشخصات فردي و عوامل مرتبط با بيماري بررسي شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون هاي آماري تي مستقل، آناليز واريانس يک طرفه و ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديد.
يافته ها: ميانگين هموگلوبين 8.14±1.62, A1C به دست آمد و اکثر بيماران از کنترل متابوليک با سطح متوسط (10-7 درصد) برخوردار بودند. بين کنترل متابوليک با وضعيت تاهل، نوع زندگي، تحصيلات، شغل، درآمد، مصرف دخانيات و برنامه ورزشي ارتباط معني داري وجود داشت (p<0.01) بين زمان تشخيص بيماري (p=0.01)، عوارض همراه (p<0.01) و نوع مصرف دارو (p=0.01) نيز ارتباط معني داري بود، ولي بين کنترل متابوليک و جنس ارتباط معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: با توجه به اين که بيشتر بيماران از کنترل متابوليک مطلوبي برخوردار نبودند و با توجه به ارتباط عواملي مانند تاهل، نوع زندگي، دخانيات و ورزش با وضعيت کنترل متابوليک بيماران، به نظر مي رسد اجراي برنامه هاي آموزشي براي بيماران و همچنين تاثير خانواده ها در جهت حمايت از بيماران، امکان دستيابي به سطح مطلوب تري از کنترل متابوليک و در نتيجه کاهش عوارض و مشکلات بيماران مبتلا به ديابت وجود دارد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 93
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی