برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 39 تا صفحه 47 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش راهبردهاي شناختي، فراشناختي بر آمادگي يادگيري خودراهبر دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 
مقدمه: هدف اين تحقيق بررسي تاثير آموزش راهبردهاي شناختي، فراشناختي بر يادگيري خودراهبر و مولفه هاي آن است.مواد و روش ها: در اين تحقيق از روش نيمه تجربي با طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. براي نمونه گيري از روش تصادفي خوشه اي چندمرحله اي استفاده شد. به اين ترتيب که از بين دانشگاه هاي پيام نور استان کرمان، دانشگاه پيام نور رفسنجان و از رشته هاي مختلف، رشته علوم انساني و علوم پايه انتخاب شدند و از دانشجويان اين دانشگاه 54 مشارکت کننده به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه قرار گرفتند. ابتدا پيش آزمون بر روي هر دو گروه اجرا شد و بعد از آن طي 8 جلسه راهبرد هاي شناختي و فرا شناختي به گروه آزمايش آموزش داده شد. بر روي گروه کنترل مداخله اي انجام نشد. اثربخشي آموزش راهبردها برآمادگي يادگيري خودراهبر آزمودني ها با پرسشنامه گاگليلمينو سنجيده شد. پس از اتمام جلسات، پس آزمون با استفاده از همان ابزار سنجش به کار رفته در پيش آزمون روي هر دو گروه اجرا شد. براي تجزيه تحليل داده ها از روش آماري کوواريانس و از نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد. بررسي پايايي اين مقياس به روش بازآزمايي به فاصله دو هفته با 25 نفر از دانشجويان دختر و پسر، ضريب همبستگي 0.82.7، پايايي مقياس آمادگي خودراهبر توسط ضريب آلفاي کرونباخ، 0.90 محاسبه شد. روايي از طريق سيگماي شمارشي معادل 0.91 گزارش شد.نتايج: بر اساس نتايج تحقيق مشخص شد که آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي در ارتقاي آمادگي يادگيري خودراهبر دانشجويان تاثيرگذار است.نتيجه گيري: نتايج نشان داد که راهبردهاي يادگيري مي تواند آمادگي يادگيري خود راهبر را تحت تاثير قرار دهد. بنابراين، معلمان بايد اين استراتژي را به دانش آموزان خود براي بهبود مهارت هاي خود آموزش دهند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سعید، ن.، و علی نژاد، م.، و گودرزی، م. (1394). اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی, فراشناختی بر آمادگی یادگیری خودراهبر دانشجویان. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS), 6(1), 39-47. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=242699Vancouver : کپی

سعید نسیم، علی نژاد مهرانگیز، گودرزی ماندانا. اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی, فراشناختی بر آمادگی یادگیری خودراهبر دانشجویان. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS). 1394 [cited 2021December05];6(1):39-47. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=242699IEEE : کپی

سعید، ن.، علی نژاد، م.، گودرزی، م.، 1394. اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی, فراشناختی بر آمادگی یادگیری خودراهبر دانشجویان. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS), [online] 6(1), pp.39-47. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=242699. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 398 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی