برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 23 تا صفحه 30 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير پروتکل آرام سازي بر سطح هوشياري بيماران ترومايي وابسته به ونتيلاتور بستري در بخش مراقبت هاي ويژه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: هدف نهايي درمان در بخش مراقبت هاي ويژه، افزايش سطح هوشياري بيماران است. پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير پروتکل آرام سازي بر سطح هوشياري بيماران ترومايي وابسته به ونتيلاتور بستري در بخش مراقبت هاي ويژه انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش نيمه تجربي حاضر بر روي 80 بيمار تحت تهويه مکانيکي، بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان هاي منتخب شهر زاهدان در سال 1391 انجام شد. بيماران به روش مبتني بر هدف انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه مداخله و کنترل تقسيم شدند. گروه مداخله تحت پروتکل آرام سازي انجمن مراقبت ويژه پزشکي قرار گرفتند. داده ها با استفاده از مقياس هاي آرامش و بي قراري ريچموند، بررسي رفتاري درد و کماي گلاسکو جمع آوري شدند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون تي مستقل تحت نرم افزار
SPSS18. انجام شد.
يافته ها: سطح آرامش بيماران گروه مداخله در مقايسه با بيماران گروه کنترل به نمره ايده آل معيار ريچموند(1- تا 1+) نزديک تر بود. ميزان آرام سازي بيماران بين دو گروه از نظر آماري اختلاف معني داري را نشان داد (p<0.001) همچنين سطح هوشياري بيماران در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل افزايش معني داري داشت (p=0.02)
نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از پروتکل آرام سازي مي تواند منجر به افزايش سطح هوشياري در بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه گردد. لذا پيشنهاد مي شود اين پروتکل توسط پرستاران بکار گرفته شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 287
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی