برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1392 , دوره  8 , شماره  2 ; از صفحه 201 تا صفحه 210 .
 
عنوان مقاله: 

اثر آموزش مبتني بر مدل مراحل تغيير بر مصرف منظم صبحانه و ميان وعده ناسالم در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر قزوين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: آموزش تغذيه، جزء کليدي برنامه هاي ارتقاي سلامت بوده و به بهبود رفتارهاي تغذيه اي دانش آموزان منجر مي شود. پژوهش حاضر به منظور تاثير آموزش مبتني بر مدل مراحل تغيير بر مصرف منظم صبحانه و ميان وعده ناسالم در دانش آموزان انجام شد.مواد و روش ها: اين مطالعه نيمه تجربي روي 300 دانش آموز که به طور تصادفي در دو گروه 150 نفري تجربي و کنترل قرار گرفتند، انجام شد. ابزار گردآوري داده ها با استفاده از پرسشنامه هاي استاندارد جمع آوري شد. مداخله آموزشي در 4 جلسه در گروه هاي 10 نفره و يک جلسه مشاوره فردي انجام شد. داده ها قبل و 3 ماه پس از آموزش گردآوري شد و توسط نرم افزار SPSS 17.0 و با استفاده از آزمون هاي آماري کاي دو، مک نمار، pooled t-test، تي زوجي و آناليز واريانس همراه با آزمون شفه تجزيه و تحليل شد.يافته ها: ميانگين سني دانش آموزان 9.36±0.45 و نسبت پسر و دختر در دو گروه برابر بود. در حالي که قبل از مداخله هيچ دانش آموزي حضور در مراحل عمل و نگهداشت را گزارش نکرده بود، پس از اجراي مداخله آموزشي در گروه تجربي 40 درصد دانش آموزان مراحل فعال را گزارش کردند (P<0.001). يافته ها گوياي افزايش معني دار پيش نيازهاي تغيير رفتار در گروه تجربي (از 19.02±6.19 به 41.08±4.62)، فرايندهاي تغيير (از 53.66±13.01 به 80.96±14.71) و منافع (از 43.71±8.97 به 73.01±26.89) و کاهش سازه هزينه ها (از 27.03±5.89 به 16.42±3.57) هستند (P<0.001) همچنين افزايش معني داري در ميزان مصرف منظم صبحانه و کاهش مصرف ميان وعده هاي ناسالم مشاهده شد (P<0.001).نتيجه گيري: مداخله آموزشي در قالب مدل مراحل تغيير در دوره سه ماهه، تغييرات نسبتا مناسبي را در رفتار تغذيه اي دانش آموزان ايجاد کرد. با توجه به کم هزينه بودن و اثربخشي آموزش تغذيه اي بر اساس مدل مراحل تغيير، لزوم تعميم اين گونه برنامه هاي آموزش ضروري به نظر مي رسد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی زیدی، ع.، و پاک پورحاجی آقا، ا. (1392). اثر آموزش مبتنی بر مدل مراحل تغییر بر مصرف منظم صبحانه و میان وعده ناسالم در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر قزوین. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران, 8(2), 201-210. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=242583Vancouver : کپی

محمدی زیدی عیسی، پاک پورحاجی آقا امیر. اثر آموزش مبتنی بر مدل مراحل تغییر بر مصرف منظم صبحانه و میان وعده ناسالم در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر قزوین. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. 1392 [cited 2022January28];8(2):201-210. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=242583IEEE : کپی

محمدی زیدی، ع.، پاک پورحاجی آقا، ا.، 1392. اثر آموزش مبتنی بر مدل مراحل تغییر بر مصرف منظم صبحانه و میان وعده ناسالم در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر قزوین. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران, [online] 8(2), pp.201-210. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=242583. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 106 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی