برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  8 , شماره  18 ; از صفحه 61 تا صفحه 72 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط سبک هاي يادگيري با آمادگي خود راهبر در يادگيري در دانشجويان پرستاري دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي زنجان در سال تحصيلي 93- 1392

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* زنجان، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده پرستاری مامایی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: آمادگي خودراهبر در يادگيري و سبک هاي يادگيري دو مشخصه يادگيري و فردي مهم در فراگيران است که بايد به منظور طراحي و اجراي آموزش اثربخش مدنظر قرار گيرد. بنابراين، اين پژوهش با هدف تعيين ارتباط سبک هاي يادگيري با آمادگي خود راهبر در يادگيري در دانشجويان صورت پذيرفت.
روش بررسي: در مطالعه اي توصيفي- مقطعي درنيم سال دوم سال تحصيلي 93-1392 همه دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي زنجان وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوري داده ها شامل سه پرسشنامه جمعيت شناختي، آمادگي يادگيري خودراهبر فيشر و سبک هاي يادگيري کلب بود
.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار نمره کل آمادگي خودراهبر دانشجويان 15.59±157.39 به دست آمد و سبک يادگيري اکثر دانشجويان (54.9 درصد) جذب کننده بود. در ميانگين کل آمادگي يادگيري خود راهبري (P=0.039) و حيطه خودمديريتي (P=0.031) و حيطه خودکنترلي (P=0.021) دانشجويان با سبک يادگيري مختلف اختلاف معني دار آماري وجود داشت.
نتيجه گيري: توجه به اين مولفه ها با توجه به کمبود علاقه به پرستاري و زياد بودن ميزان انصراف از رشته و خروج از حرفه پرستاري، در ارتقاي رشته و حرفه پرستاري و تربيت پرستاران کارآمدي که يادگيرندگان مادام العمر هستند، مي تواند موثر واقع شود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قهرمانی، ز.، و کمالی، ک.، و باقری، پ. (1394). ارتباط سبک های یادگیری با آمادگی خود راهبر در یادگیری در دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 93- 1392. توسعه آموزش در علوم پزشکی, 8(18), 61-72. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=242377Vancouver : کپی

قهرمانی زینب، کمالی کوروش، باقری پروین. ارتباط سبک های یادگیری با آمادگی خود راهبر در یادگیری در دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 93- 1392. توسعه آموزش در علوم پزشکی. 1394 [cited 2021October16];8(18):61-72. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=242377IEEE : کپی

قهرمانی، ز.، کمالی، ک.، باقری، پ.، 1394. ارتباط سبک های یادگیری با آمادگی خود راهبر در یادگیری در دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 93- 1392. توسعه آموزش در علوم پزشکی, [online] 8(18), pp.61-72. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=242377. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 85 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی