نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
خرداد 1394 , دوره  73 , شماره  3 ; از صفحه 202 تا صفحه 209 .
 
عنوان مقاله: 

فراواني استافيلوکوک اورئوس مقاوم به متي سيلين و تعيين پروفايل ميکرو بيولوژيکال در بيماران با عفونت پاي ديابتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، بلوار کشاورز، بیمارستان امام خمینی، بخش عفونی، کد پستی: 1919844435
 
چکیده: 
زمينه و هدف: در بين پاتوژن هايي که مسوول عفونت پاي ديابتي هستند استافيلوکوک اورئوس شيوع بيشتري دارد. هدف از مطالعه حاضر تعيين فراواني استافيلوکوک اورئوس و پروفايل ميکرو بيولوژيکال در بيماران عفونت پاي ديابتي بود.روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي، به طور تصادفي 70 بيمار مبتلا به عفونت پاي ديابتي از فروردين 1392 تا مهر 1393 از بين بيماران مراجعه کنندگان به اورژانس بيمارستان امام خميني (ره) تهران بررسي شدند. نمونه هاي کشت پس از شستشوي کافي زخم با نرمال سالين، بعد از دبريدمان سطحي ارسال شدند.يافته ها: باکتري هاي گرم مثبت هوازي ارجح بودند (52.54%) با ارجحيت استاف اورئوس (14.3%) که هفت عدد از استاف اورئوس ها Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) بودند (10%) که بر روي اين هفت نمونه E-test انجام شد که با 256 < Minimum inhibitory concentration (MIC) Oxacillin همگي نمونه ها مقاومت کامل به Oxacillin داشتند، در نتيجه MRSA محسوب شدند. باسيل هاي گرم منفي هوازي (44.26%) از کل پاتوژن ها را شامل مي شدند که در بين آنها انتروباکترياسه ها از همه شايعتر بودند با ارجحيت Escherichia coli (E. coli) (21.31%). در يک مورد Coinfection داشتيم (انتروباکتر، E. coli). ارتباط معناداري بين متغيرهاي دموگرافيک و شيوع MRSA وجود نداشت و P-value مورد نظر ما 05/0 بود که P-value به دست آمده از تمامي متغيرها بيشتر از 0.05 بود و (Confidence Interval (CI مورد نظر 95% بود.نتيجه گيري: شيوع MRSA منطبق بر ساير مطالعات آسيايي بوده و متفاوت با مطالعات اروپايي و آمريکايي است. از نظر ميکروبيولوژي تفاوت چنداني بين شيوع گرم مثبت ها و گرم منفي ها وجود ندارد. اين مطلب زنگ خطري براي پيشگيري از تغيير پروفايل ميکروبيولوژيکال و ايجاد ارگانيسم هاي مقاوم در عفونت پاي ديابتي است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حاجی عبدالباقی، م.، و پورمند، م.، و تقی زادگان، س. (1394). فراوانی استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین و تعیین پروفایل میکرو بیولوژیکال در بیماران با عفونت پای دیابتی. مجله دانشکده پزشکی, 73(3), 202-209. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=242220Vancouver : کپی

حاجی عبدالباقی محبوبه، پورمند محمدرضا، تقی زادگان سولماز. فراوانی استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین و تعیین پروفایل میکرو بیولوژیکال در بیماران با عفونت پای دیابتی. مجله دانشکده پزشکی. 1394 [cited 2022August13];73(3):202-209. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=242220IEEE : کپی

حاجی عبدالباقی، م.، پورمند، م.، تقی زادگان، س.، 1394. فراوانی استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین و تعیین پروفایل میکرو بیولوژیکال در بیماران با عفونت پای دیابتی. مجله دانشکده پزشکی, [online] 73(3), pp.202-209. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=242220. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 103 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی