برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 135 تا صفحه 151 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه هوش هيجاني و خلاقيت با اثربخشي سازماني مدارس دوره متوسطه شهرستان سنندج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 
چکیده: 
زمينه: اثربخشي سازماني را ميزان تحقق اهداف سازماني، ميزان نزديکي سازمان به اهداف مورد انتظارش و نيز ميزان کسب اهداف کوتاه مدت و بلندمدت سازمان با توجه به انتظارات ذينفع ها، ارزيابي و مرحله زندگي سازماني تعريف کرده اند. اثربخشي سازماني از مهم ترين مشخصه هاي سازمان هاي پيشرو است که با مولفه هاي درون سازماني از جمله کارايي، خلاقيت، هوش و استعداد کارکنان ارتباط معناداري دارد.هدف: هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه هوش هيجاني و خلاقيت با اثربخشي سازماني مدارس دوره متوسطه شهرستان سنندج بوده است.روش: روش تحقيق، توصيفي و از نوع همبستگي و جامعه آماري اين پژوهش، کليه دبيران مدارس دوره متوسطه شهرستان سنندج در سال تحصيلي 93-1392 به تعداد 869 نفر بوده است. حجم نمونه 250 نفر با روش خوشه اي چندمرحله اي و استفاده از فرمول کوکران تعيين شده است. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه هوش هيجاني، آزمون خلاقيت و پرسشنامه اثربخشي سازماني بوده است.يافته ها: نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق، مبين وجود رابطه معنادار ميان مولفه هاي خودآگاهي، مهارت هاي اجتماعي و خودانگيزي از مولفه هاي هوش هيجاني و تمامي مولفه هاي خلاقيت با اثربخشي سازماني مدارس بوده است. نتايج تحليل رگرسيوني داده ها نشان داد که متغير انعطاف پذيري در دبيران و سيالي به ترتيب بيشترين و کمترين ميزان همبستگي را با اثربخشي سازماني مدارس دارند. همچنين نتايج آماره هاي تحليلي رگرسيوني چندمتغيره نشان داد که متغيرهاي هوش هيجاني و خلاقيت در دبيران به طور خالص 0.565 درصد از واريانس اثربخشي سازماني مدارس را تبيين مي کنند.نتيجه گيري: مهم ترين نتيجه پژوهش حاضر اين است که با تقويت هوش هيجاني و خلاقيت در دبيران، اثربخشي سازماني مدارس ارتقا خواهد يافت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قنبری، س.، و اردلان، م.، و محمدی، ب. (1393). بررسی رابطه هوش هیجانی و خلاقیت با اثربخشی سازمانی مدارس دوره متوسطه شهرستان سنندج. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی, 4(2), 135-151. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=242128Vancouver : کپی

قنبری سیروس، اردلان محمدرضا، محمدی بهرام. بررسی رابطه هوش هیجانی و خلاقیت با اثربخشی سازمانی مدارس دوره متوسطه شهرستان سنندج. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 1393 [cited 2022January26];4(2):135-151. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=242128IEEE : کپی

قنبری، س.، اردلان، م.، محمدی، ب.، 1393. بررسی رابطه هوش هیجانی و خلاقیت با اثربخشی سازمانی مدارس دوره متوسطه شهرستان سنندج. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی, [online] 4(2), pp.135-151. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=242128. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 348 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی