برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  11 , شماره  4 ; از صفحه 648 تا صفحه 657 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تراکم اردک بر برخي خصوصيات مورفولوژيک و فيزيولوژيک مرتبط با عملکرد شلتوک سه رقم برنج (.Oryza sativa L) در کشت ارگانيک برنج-اردک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي اثر تراکم اردک در مزارع برنج بر برخي از صفات مورفولوژيک و فيزيولوژيک مرتبط با عملکرد شلتوک ارقام برنج (Oryza sativa L.)، آزمايشي در سال زراعي 91-1390در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري اجرا گرديد. اين آزمايش به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار به اجرا در آمد. دراين آزمايش عامل اصلي تعداد اردک در سه سطح (شامل شاهد، 400 و 800 اردک در هکتار) و عامل فرعي رقم برنج در سه سطح (شامل طارم به عنوان رقم محلي، شيرودي وقائم به عنوان ارقام اصلاح-شده) بودند. نتايج حاصل از تجزيه واريانس بيانگر اختلاف کاملا معني دار تعداد اردک، رقم و برهمکنش آنها از نظر صفات تعداد پنجه، محتواي کلروفيل (SPAD)، کلروفيل a وعملکرد شلتوک بود. نتايج نشان داد که بالاترين مقادير صفات مورفولوژيک (تعداد پنجه، تعداد برگ و طول ريشه)، صفات فيزيولوژيک (غلظت کلروفيل و عدد SPAD) و عملکرد شلتوک به ترتيب مربوط به تراکم هاي 800 و 400 اردک در هکتار بوده است. بالاترين ميزان عملکرد شلتوک در تيمار 800 قطعه اردک در هکتار به ترتيب در ارقام شيرودي (5.3 تن در هکتار)، قائم (4.3 تن در هکتار) و طارم (3.6 تن در هکتار) بدست آمد. رابطه ي رگرسيوني بين صفات تعداد پنجه، طول ريشه، عدد SPAD و عملکرد شلتوک با تيمار تراکم اردک در واحد سطح نشان داد که واکنش ارقام برنج نسبت به افزايش ميزان اين صفات با افزايش تراکم اردک يکسان نبوده است، به طوري که رقم طارم با بالاترين رابطه ي خطي در افزايش ميزان اين صفات نسبت به ارقام ديگر برتر شناخته شده است. در مجموع نتايج نشان داد استفاده از رقم پابلند و بومي منطقه (رقم طارم) با قدرت رقابتي بالاتر نسبت به ارقام پاکوتاه و اصلاح شده (ارقام قائم و شيرودي) همراه با تراکم 800 قطعه اردک در هکتار مي تواند شرايط را براي کشاورزان در دست يابي به عملکرد اقتصادي بالاتر فراهم سازد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 88
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی