برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1392 , دوره  11 , شماره  3 ; از صفحه 460 تا صفحه 472 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ارقام و توده هاي بومي نخود (.Cicer arietinum L) بر اساس صفات آگرو-فيزيولوژيک در شرايط ديم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 
چکیده: 

به منظور بررسي تنوع ژنتيکي و شناسايي اجزاء عملکرد در نخود زراعي، آزمايشي در قالب طرح آگمنت4 با استفاده از 96 توده مختلف نخود تيپ کابلي دريافت شده از بانک ژن موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر (کرج) به همراه پنج رقم شاهد (آرمان، بيونيج، جم، هاشم و ILC-482) با چهار بلوک در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه رازي در سال زراعي 85-1384 انجام شد. براي ارزيابي توده ها صفات مورفولوژيکي، فيزيولوژيکي، فنولوژيکي و اجزاء عملکرد در طي مراحل رشدي گياه و در آزمايشگاه اندازه گيري شدند. نتايج تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين نشان داد که توده هاي مورد بررسي از نظر صفات تعداد روز تا ظهور اولين گل، تعداد روز تا 50% گل دهي، تعداد روز تا ظهور اولين غلاف، تعداد روز تا 50% غلاف دهي، تعداد روز تا شروع رسيدگي، تعداد روز تا 90% رسيدگي، ارتفاع بوته، ارتفاع اولين غلاف از سطح زمين، تعداد غلاف در بوته، تعداد غلاف تک بذري، تعداد غلاف دو بذري، قطر غلاف، تعداد دانه در غلاف و وزن 100 دانه اختلاف معني داري داشتند. تجزيه ضريب همبستگي بين صفات مختلف نشان داد که عملکرد دانه همبستگي مثبت و معني داري با صفت بيوماس (r=0.84**) ، تعداد غلاف تک بذري در بوته (r=0.80**)و شاخص برداشت (r=0.44**) داشت. نتايج حاصل از تجزيه رگرسيون گام به گام براي عملکرد دانه نشان داد که صفات تعداد غلاف در بوته، وزن 100 دانه، تعداد دانه در غلاف، بيوماس، شاخص برداشت، عرض کانوپي، تعداد روز تا ظهور اولين غلاف تاثير مثبت و ارتفاع اولين غلاف از سطح زمين و تعداد روز تا اولين گل دهي تاثير منفي بر عملکرد دانه داشتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 103
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی