برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

کارآيي و عوارض غلظت هاي مختلف کاربامايد پراکسايد براي سفيد کردن دندان ها: کارآزمايي باليني تصادفي کنترل شده دوسوکور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* خیابان ولنجک، بلوار دانشجو، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بخش ترمیمی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: کاربرد ژل سفيد کننده خانگي دندان با غلظت بالاتر موجب کاهش زمان استفاده روزانه اين مواد مي شود. اين مطالعه در بخش ترميمي دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال 1392 با هدف مقايسه اثربخشي و عوارض جانبي کاربرد غلظت هاي مختلف کاربامايد پراکسايد (CP) انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه که به صورت کارآزمايي باليني دوسوکورانجام شد تعداد 20 نفر از داوطلبان سفيد کردن دندان انتخاب شدند و به صورت تصادفي به چهار گروه تقسيم شدند. يک گروه به عنوان شاهد، ژل آگار با عصاره نعناع دريافت کردند. سه گروه ديگر غلظت هاي 10%، 22% و 35% کاربامايد پراکسايد را براي سفيد کردن خانگي دندان دريافت کردند. رنگ دندان ها توسط اسپکتوفتومتر داخل دهاني قبل و بعد از ده مرتبه کاربرد مواد ثبت شد. همچنين تغييرات التهاب لثه نيز قبل و بعد از درمان ارزيابي شد و از بيماران درباره حساسيت دنداني و رضايت از درمان پرسيده شد. وداده ها توسط آزمون هاي آماري Kruskal–Wallis و Wilcoxon آناليز شدند.
يافته ها: تغيير رنگ دندان ها در گروه هاي مورد نسبت به گروه شاهد معنادار بود (P=0.000) اما بين غلظت هاي مختلف CP تفاوت معناداري وجود نداشت. به طوري که در گروه 10% با گروه 22% و 35% به ترتيب (P=0.148) و (P=0.979) و بين گروه 22% و 35%، (P=0.518) بود. تغييرات MGI قبل و بعد از درمان تفاوت معناداري بين چهار گروه مورد مطالعه نداشت (P=0.83). حساسيت دنداني در گروه شاهد در هيچ يک از نمونه ها مشاهده نشد و در گروه 10% CP و 22% و 35% به ترتيب در 40%، 10% و 10% نمونه ها حساسيت خفيف گزارش شد. با اين حال اين تفاوت از نظر آماري معنادار نبود (P=0.07). بيماراني که از غلظت هاي بيشتر (22% و 35%) استفاده کرده بودند با توجه به زمان به مراتب کوتاه تر کاربرد اين مواد، رضايت بيشتري داشتند.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که تفاوتي بين اثربخشي و احتمال بروز عوارض جانبي بعد از کاربرد غلظت هاي مختلف
CP وجود ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 129
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی