برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

روند تغييرات بروز سرطان مثانه در ايران طي سال هاي 82 تا 88

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: سرطان مثانه يازدهمين سرطان شايع ازنظر بروز و چهاردهمين سرطان منجر به مرگ در جهان هست. شناخت اپيدميولوژي و روند سرطان مثانه در برنامه ريزي موفق بسيار تاثيرگذار است، با توجه به نبود اطلاعات در اين زمينه، مطالعه حاضر باهدف بررسي اپيدميولوژي و روند بروز سرطان مثانه در ايران از سال 1382 تا 1388 صورت گرفته است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر، ساختاري مقطعي دارد و داده هاي موردنياز از اطلاعات منتشرشده وزارت بهداشت در طي سال هاي 1382 تا 1388 استخراج گرديد و ميزان هاي بروز سني و جنسي محاسبه و روندي از بروز بيماري به تفکيک جنس در طي اين مدت ترسيم شد.
يافته ها: بررسي داده هاي نظام ثبت سرطان در ايران در طي سال هاي 82 تا 88 روند صعودي سرطان مثانه در کشور را نشان مي دهد. تعداد 27898 مورد سرطان مثانه در کل کشور ثبت شده است که از 2745 مورد در سال 1382 به 4601 مورد در سال 1388 افزايش يافته است. کمترين و بيشترين ميزان بروز در زنان و مردان به ترتيب در سال 82 و 87 گزارش شده است. در استان هاي کشور بيشترين ميزان بروز در مردان مربوط به تهران و کمترين آن مربوط به خراسان جنوبي و براي زنان بيشترين ميزان بروز در خراسان جنوبي و کمترين آن در کهگيلويه و بويراحمد گزارش شده است. نسبت جنسي مرد به زن 4.63 بود.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج، بروز سرطان مثانه در ايران در حال افزايش هست. اگرچه ممکن است نسبتي از اين افزايش در اثر بهبود سيستم ثبت سرطان باشد اما احتمال افزايش ميزان بروز سرطان مثانه در اثر افزايش اميد زندگي، سبک زندگي و ساير عوامل خطر آن وجود دارد، لذا برنامه ريزي جهت شناخت علل افزايش اين سرطان به منظور پيشگيري اوليه مي تواند مفيد باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 103
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی