برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 3 تا صفحه 10 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير ترتيب تزريق واکسن سه گانه و هپاتيت B بر پاسخ درد شيرخواران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: شايع ترين رويه تهاجمي دردناک در کودکان، واکسيناسيون تزريقي است. عدم توجه به تسکين درد ناشي از تزريق واکسن ممکن است موجب عدم مراجعه به موقع جهت واکسيناسيون و کاهش درصد پوشش واکسن گردد. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير ترتيب تزريق واکسن سه گانه و هپاتيت ب بر پاسخ درد شير خواران 2 ماهه انجام شد.
مواد وروش ها: در اين کارآزمايي باليني يک سوکور، 140 شير خوار 2 ماهه واجد شرايط مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر زاهدان در سال 1391 به روش تصادفي در دو گروه مداخله و کنترل تقسيم شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. در گروه کنترل (70 نفر تزريق معمول)، ابتدا واکسن سه گانه و بعد هپاتيت ب تزريق شد و در گروه مداخله (70 نفر)، ترتيب تزريق عکس گروه کنترل بود. ابزار گردآوري داده ها شامل فرم مشخصات فردي و چک ليست تعديل شده واکنش رفتاري درد بود. براي توصيف و تحليل داده ها از آمار توصيفي و آزمون تي مستقل در نرم افزار
SPSS نسخه 15 استفاده شد.
يافته ها: ميانگين نمره درد تزريق واکسن هپاتيت در گروه مداخله (
9.91±7.12) کمتر از درد تزريق واکسن سه گانه در گروه کنترل (0.62±7.70) و اين تفاوت از نظر آماري معني دار بود (0.001=P). ميانگين کل نمره درد دو تزريق واکسن نيز در گروه مداخله (0.83±7.50) به نحو معني داري کمتر از گروه شاهد (0.62±8.27) بود (0.010=P).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه، مي توان جهت کاهش درد در کودکاني که تزريق همزمان اين دو واکسن را دارند، ابتدا واکسن هپاتيت ب و بعد واکسن سه گانه را تزريق نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

ربابی، ح.، و نویدیان، ع.، و کرمان ساروی، ف. (1392). بررسی تاثیر ترتیب تزریق واکسن سه گانه و هپاتیت B بر پاسخ درد شیرخواران. بیهوشی و درد, 4(2), 3-10. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=241174Vancouver : کپی

ربابی حسن، نویدیان علی، کرمان ساروی فتیحه. بررسی تاثیر ترتیب تزریق واکسن سه گانه و هپاتیت B بر پاسخ درد شیرخواران. بیهوشی و درد. 1392 [cited 2021April16];4(2):3-10. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=241174IEEE : کپی

ربابی، ح.، نویدیان، ع.، کرمان ساروی، ف.، 1392. بررسی تاثیر ترتیب تزریق واکسن سه گانه و هپاتیت B بر پاسخ درد شیرخواران. بیهوشی و درد, [online] 4(2), pp.3-10. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=241174>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 137 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی