نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 30 تا صفحه 37 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ميزان شدت درد ناشي از تزريق پروپوفول با سه روش مخلوط پروپوفول با ليدوکائين، تزريق پروپوفول بدنبال ليدوکائين و تزريق پروپوفول يک درصد خالص

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز جراحی دکتر تیزرو، ارومیه
 
چکیده: 
زمينه و هدف: پروپوفول يکي از جديدترين و شايع ترين داروهايي است که در بيهوشي و بخش مراقبت هاي ويژه جهت ايجاد اثرات آرام بخشي مورد استفاده قرار مي گيرد. يکي از مشکلات اين دارو درد در هنگام تزريق آن مي باشد. هدف از انجام اين مطالعه مقايسه ميزان درد ناشي از تزريق پروپوفول در دو تکنيک مخلوط پروپوفول با ليدوکائين و تزريق پروپوفول به دنبال ليدوکائين مي باشد.مواد و روش ها: اين مطالعه يک کارآزمايي باليني تصادفي دو سوکور مي باشد که در آن تعداد 172 بيمار کانديد عمل جراحي الکتيو با کلاس انجمن بيهوشي امريکا 1 و 2 وارد مطالعه شدند. بيماران به سه گروه، تزريق مخلوط پروپوفول با 40 ميلي گرم ليدوکائين 2%، تزريق پروپوفول به دنبال تزريق 40 ميلي گرم ليدوکائين 2% و تزريق پروپوفول يک درصد خالص تقسيم شدند. در تمام بيماران از کاتتر وريدي شماره 20 جهت تزريق دارو استفاده شد و شدت درد در بيماران با استفاده از معيار نمره دهي کلامي درد (VRS) تعيين گرديد. داده ها سرانجام با نرم افزار آماري SPSS V.18 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.يافته ها: ميزان شدت درد در گروه تزريق پروپوفول به دنبال ليدوکائين کمتر از گروه مخلوط پروپوفول با ليدوکائين بود و از نظر آماري نيز اختلاف معناداري بين گروه هاي مورد مطالعه مشاهده شد (P>0.05). همچنين تغييرات هموديناميکي در همه گروه ها يکسان بود و از نظر آماري تفاوت معناداري بايکديگر نداشتند (P>0.05).نتيجه گيري: استفاده از پيش داروي ليدوکائين 2% به ميزان 40 ميلي گرم در کاهش درد ناشي از تزريق پروپوفول موثرتر از روش مخلوط پروپوفول با 40 ميلي گرم ليدوکائين 2% مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علی زاده، و.، و کاظمی حکی، ب.، و افتخاری، ج.، و تیزرو، پ. (1393). مقایسه میزان شدت درد ناشی از تزریق پروپوفول با سه روش مخلوط پروپوفول با لیدوکائین, تزریق پروپوفول بدنبال لیدوکائین و تزریق پروپوفول یک درصد خالص. بیهوشی و درد, 4(3), 30-37. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=241135Vancouver : کپی

علی زاده وحید، کاظمی حکی بهزاد، افتخاری جواد، تیزرو پرستو. مقایسه میزان شدت درد ناشی از تزریق پروپوفول با سه روش مخلوط پروپوفول با لیدوکائین, تزریق پروپوفول بدنبال لیدوکائین و تزریق پروپوفول یک درصد خالص. بیهوشی و درد. 1393 [cited 2022May24];4(3):30-37. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=241135IEEE : کپی

علی زاده، و.، کاظمی حکی، ب.، افتخاری، ج.، تیزرو، پ.، 1393. مقایسه میزان شدت درد ناشی از تزریق پروپوفول با سه روش مخلوط پروپوفول با لیدوکائین, تزریق پروپوفول بدنبال لیدوکائین و تزریق پروپوفول یک درصد خالص. بیهوشی و درد, [online] 4(3), pp.30-37. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=241135. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی