نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه وضعيت تحصيلي و رفتار اجتماعي دانش آموزان ورزشکار و غير ورزشکار از ديدگاه دبيران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: رفتارهاي نامطلوب از قبيل خشونت، پرخاشگري و آزارگري دانش آموزان واقعيتي از زندگي مدرسه امروز است. تاثير و اهميت تربيت بدني و ورزش در رشد و شکوفايي دانش آموزان، سلامتي و شادابي، شکل گيري ابعاد فردي و اجتماعي و اخلاقي خصوصا در کودکان و نوجوانان، بديهي و روشن است. امروزه در کشور ما بسياري از مردم مانع ورزش کردن فرزندانشان مي شوند، به دليل اين که فکر مي کنند ورزش بر وضعيت تحصيلي و رفتار اجتماعي آن ها، اثر نامطلوبي دارد. هدف تحقيق مقايسه وضعيت تحصيلي، رفتار اجتماعي دانش آموزان پسر ورزشکار و غير ورزشکار از ديدگاه دبيران است.روش شناسي: تحقيق حاضر از نوع توصيفي است و به صورت مقايسه اي و همبستگي انجام گرفته جامعه آماري شامل کليه دبيران مرد در 16 رشته تحصيلي بودند و تعداد کل آن ها 107 نفر مي باشد. نمونه آماري از 5 رشته تحصيلي تربيت بدني، زبان انگليسي، ادبيات فارسي، ادبيات عربي و معارف اسلامي انتخاب شدند. از از هر رشته فوق الذکر 5 نفر دبير به طور تصادفي انتخاب شدند. در کل نمونه آماري تحقيق 25 نفر از دبيران بودند. ابزار اندازه گيري تحقيق پرسش نامه محقق ساخته بود، دو پرسش نامه مجزا در مولفه هاي وضعيت تحصيلي و رفتار اجتماعي تنظيم گرديد. دانش آموزان هر دبيرستان به دو گروه ورزشکار و غيرورزشکار تقسيم شدند و هر دبير در مورد وضعيت تحصيلي و رفتار اجتماعي 5 دانش آموز ورزشکار و 5 دانش آموز غير ورزشکار به پرسش نامه پاسخ دادند. در مجموع وضعيت تحصيلي و رفتار اجتماعي 125 دانش آموز ورزشکار و 125 دانش آموز غير ورزشکار مورد مقايسه قرار گرفت. به منظور تجزيه و تحليل داده ها علاوه بر آمار توصيفي از آزمون هاي آماري t استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها با برنامه هاي Spss و Excel انجام گرفت.يافته ها: با توجه به يافته هاي تحقيق تفاوت معناداري در وضعيت تحصيلي و رفتار اجتماعي دانش آموزان ورزشکار و غير ورزشکار مشاهده شد.نتيجه گيري: براساس نتايج تحقيق، چون ميانگين نمره هاي وضعيت تحصيلي و رفتار اجتماعي در گروه ورزشکاران بالاتر است، مي توان نتيجه گرفت که دانش آموزان ورزشکار از وضعيت تحصيلي و رفتار اجتماعي بهتري دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قاسم نژاد، ر.، و حیدری، ص.، و قربانزاده زعفرانی، س.، و غلامپور، م.، و بهزادنیا، ب. (1390). مقایسه وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار از دیدگاه دبیران. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, 7(13), 67-79. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=241125Vancouver : کپی

قاسم نژاد رضا، حیدری صغری، قربانزاده زعفرانی سیدقاسم، غلامپور محمد، بهزادنیا بهزاد. مقایسه وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار از دیدگاه دبیران. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 1390 [cited 2022May20];7(13):67-79. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=241125IEEE : کپی

قاسم نژاد، ر.، حیدری، ص.، قربانزاده زعفرانی، س.، غلامپور، م.، بهزادنیا، ب.، 1390. مقایسه وضعیت تحصیلی و رفتار اجتماعی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار از دیدگاه دبیران. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, [online] 7(13), pp.67-79. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=241125. 

 
بازدید یکساله 582 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی