نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1393 , دوره  14 , شماره  12 ; از صفحه 1078 تا صفحه 1086 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير قرارداد يادگيري بر رضايت مندي و يادگيري خود-هدايتي دانشجويان پرستاري در آموزش باليني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: در تطبيق با تغييرات و پيشرفت هاي سريع در ارائه خدمات بهداشتي، پرستاران بايد بتوانند تصميم گيري و حل مشکل را در شرايط مختلف انجام دهند. بدين منظور دانشجويان پرستاري بايد براي پذيرش مسووليت يادگيري خود آموزش ببينند. در دست يابي به اين هدف روش هاي يادگيري خود- هدايتي پيشنهاد مي شود. يکي از اين روش ها، قرارداد يادگيري است. مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير قرار داد يادگيري بر يادگيري خود هدايتي و رضايت مندي دانشجويان پرستاري طراحي و اجرا گرديد.روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه نيمه تجربي است که بر روي کليه دانشجويان پرستاري دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي ايران که در حال گذراندن واحد کارآموزي عرصه کودکان بودند، صورت گرفت (59 نفر). 27 نفر در نيمه اول ترم به روش معمول و 32 نفر در نيمه دوم ترم به روش قرارداد يادگيري آموزش ديدند. در پايان دوره کارآموزي پرسشنامه هاي يادگيري خود-هدايتي و رضايت مندي از روش تدريس توسط دانشجويان هر دو گروه تکميل شد و با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي (آزمون t مستقل) تحليل گرديد.نتايج: بين دو گروه مداخله و کنترل از نظر سن، جنس و معدل تفاوت معنادار آماري وجود نداشت. تحليل آماري نشان داد که بين ميانگين امتيازات يادگيري خود-هدايتي در دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد (p=0.019) اما بين ميانگين امتيازات رضايت مندي در دو گروه، تفاوت معناداري ديده نشد.نتيجه گيري: استفاده از قرارداد يادگيري در آموزش باليني، يادگيري خود هدايتي در دانشجويان پرستاري را افزايش مي دهد. اجراي اين شيوه به دليل توجه خاص آن به تفاوت هاي فردي و مبناي نظري يادگيري بزرگسالان و همچنين تقويت يادگيري خود هدايتي که از اهداف آموزش پرستاري در هزاره سوم است به مربيان توصيه مي شود. البته در رضايت مندي دانشجويان از اين روش آموزشي تفاوت معناداري ديده نشد که به نظر مي رسد دانشجويان در به کارگيري اين روش نياز به آمادگي و حمايت بيش تري دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بریم نژاد، ل.، و سجادی هزاوه، م.، و خسروی، ش. (1393). تاثیر قرارداد یادگیری بر رضایت مندی و یادگیری خود-هدایتی دانشجویان پرستاری در آموزش بالینی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 14(12), 1078-1086. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=241108Vancouver : کپی

بریم نژاد لیلی، سجادی هزاوه محبوبه، خسروی شراره. تاثیر قرارداد یادگیری بر رضایت مندی و یادگیری خود-هدایتی دانشجویان پرستاری در آموزش بالینی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1393 [cited 2022July02];14(12):1078-1086. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=241108IEEE : کپی

بریم نژاد، ل.، سجادی هزاوه، م.، خسروی، ش.، 1393. تاثیر قرارداد یادگیری بر رضایت مندی و یادگیری خود-هدایتی دانشجویان پرستاری در آموزش بالینی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 14(12), pp.1078-1086. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=241108. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 164 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی