برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهمن 1393 , دوره  25 , شماره  11 ; از صفحه 1023 تا صفحه 1032 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثربخشي مداخله شناختي - رفتاري بر بهبود سطح افسردگي و کاهش علائم اضطراب بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس (MS)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ارومیه، ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، اداره مشاوره و راهنمایی دانشجویی
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس داراي سطوح بالايي از افسردگي و اضطراب مي باشند که اين امر لزوم مداخلات مشاوره اي، درماني و آموزش هاي هدفمند را در اين بيماران ضروري مي سازد، لذا پژوهش حاضر نيز با هدف بررسي اثربخشي مداخله شناختي - رفتاري بر بهبود سطح افسردگي و کاهش علائم اضطراب بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر از نوع پيش آزمون - پس آزمون با گروه آزمايش و کنترل بود. 32 نفر از بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس که نمرات بالايي را در پرسش نامه هاي افسردگي بک و اضطراب کتل کسب کرده بودند به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل (هر گروه 16 نفر) تقسيم شدند. سپس گروه آزمايش به مدت 14 جلسه 60 دقيقه اي و يک بار در هفته مداخله شناختي و رفتاري را تجربه کردند. گروه کنترل مداخله اي دريافت نکرد. شرکت کنندگان 10 روز بعد از آخرين جلسه مداخله، پرسشنامه افسردگي بک و اضطراب بک را تکميل نمودند. داده ها با استفاده از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي از جمله آزمون کوواريانس تحليل شد.
يافته ها: نشان داد که مداخله شناختي و رفتاري بر بهبود سطح افسردگي و کاهش علائم اضطراب بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس اثر مثبت و معناداري دارد (
p<0.05).
نتيجه گيري: نتايج پژوهش حکايت از آن دارد که مداخله شناختي - رفتاري مي تواند به عنوان رويکردي موثر و کارآمد در زمينه کار با بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس در کنار ديگر درمان هاي دارويي به کار رود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی