برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

قش شبکه هاي اجتماعي در جذب دانش آموزان دختر به مشارکت در ورزش (مورد مطالعه: شهر يزد)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه یزد
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: با وجود اهميت عوامل اجتماعي در افزايش فعاليت ورزشي، شناخت کمي درباره تاثير شبکه هاي اجتماعي بر روي مشارکت دانش آموزان دختر در فعاليت هاي ورزشي وجود دارد. هدف اين پژوهش، بررسي نقش شبکه هاي اجتماعي بر مشارکت دانش آموزان دختر در فعاليت هاي ورزشي بوده است.
روش شناسي: در اين پژوهش از روش پيمايشي به صورت مقطعي استفاده شده است. داده هاي اين پژوهش از 319 نفر که به صورت خوشه اي و سپس به صورت نمونه گيري تصادفي از بين دانش آموزان دختر دبيرستان هاي ناحيه يک شهر يزد انتخاب شده بودند، جمع آوري گرديده است. ابزار گردآوري داده ها، پرسش نامه اصلاح شده مشارکت در فعاليت هاي ورزشي بوده است
.
يافته ها و نتيجه گيري: آزمون مقياس ارائه شده به افراد مشارکت کننده نشان داد که سوالات پرسش نامه، داراي پايايي بالاتر از
0.75 بوده است. نتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان داد که دو متغير، حمايت هاي ابزاري و حمايت هاي آموزشي با مشارکت در فعاليت هاي ورزشي، رابطه مثبت قوي داشته اند؛ ولي در رابطه با بعد عاطفي، رابطه معني داري با مشارکت در فعاليت هاي ورزشي مشاهده نشده است. نتايج تحليل رگرسيون، سلسله مراتبي چندگانه نيز نشان داده است که سه متغير در مرحله اول و شبکه هاي اجتماعي در مرحله دوم توانسته اند به ترتيب 8.3 و 10.5 درصد از واريانس متغير تحت مطالعه، مشارکت دانش آموزان در فعاليت هاي ورزشي را تبيين نمايند. نتايج آزمون نشان داد که متغير شبکه هاي اجتماعي با مشارکت دانش آموزان دختر در فعاليت هاي ورزشي، رابطه مثبت داشته است؛ ولي قادر به تبيين بخش زيادي از واريانس مشارکت افراد در فعاليت هاي ورزشي نمي باشد. بنابراين در اين حوزه بايد ديگر متغيرهاي موثر، مورد بررسي قرار گيرند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 216
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی