نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1392 , دوره  21 , شماره  2 (پياپي 42) ; از صفحه 225 تا صفحه 241 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع ژنتيکي برخي از جمعيت هاي بومادران زرد (.Achillea biebersteinii Afan) ايران با استفاده از نشانگرهاي مولکولي RAPD

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 
چکیده: 
در اين مطالعه از نشانگرهاي مولکولي RAPD براي تعيين تنوع ژنتيکي 39 ژنوتيپ متعلق به 25 جمعيت بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) ايران استفاده شد. از تعداد 18 آغازگر مورد استفاده، تعداد 322 باند قابل تشخيص مشاهده شدند که 86.6% از آنها (تعداد 279 باند) در بين ژنوتيپ هاي مختلف چندشکلي نشان دادند. تعداد متوسط باندهاي بدستامده به ازاي هر آغازگر 17.9 بود. مجموع قدرت تفکيک کل آغازگرها 147 بود که هر کدام به طور ميانگين قدرت تفکيک 8.17 را نشان دادند. در بين آغازگرهاي مورد استفاده بيشترين مقدار قدرت تفکيک مربوط به آغازگر BA03 به ميزان 16.67 بود. براي تعيين ميزان تشابه بين ژنوتيپ ها، از ضريب تشابه جاکارد استفاده گرديد. بيشترين ميزان تشابه ژنتيکي (0.95) بين ژنوتيپ هاي محمدشهر -2 و محمدشهر -5 و کمترين تشابه ژنتيکي بين ژنوتيپ هاي مشکين شهر -2 و پيرانشهر -1 و نيز مشکين شهر -6 و پيرانشهر -1 به ميزان 0.24 مشاهده گرديد. تجزيه خوشه اي با استفاده از الگوريتم UPGMA انجام و دندروگرام آن ترسيم گرديد. در دندروگرام حاصل ژنوتيپ هاي مورد بررسي در 15 گروه اصلي طبقه بندي شدند. دندروگرام بدستامده تا حدود زيادي با تنوع جغرافيايي همخواني داشت. در نهايت ژنوتيپ هاي پيرانشهر -1 و تنگه گل -2 بيشترين تفاوت را با ساير ژنوتيپ ها نشان دادند، به طوري که در گروه هاي کاملا مجزايي قرار گرفتند و بيشترين شباهت (تشابه بالاي 0.90) ميان ژنوتيپ هاي جمعيت محمدشهر مشاهده شد. در مجموع نتايج اين مطالعه وجود تنوع ژنتيکي در حد نسبتا بالايي را در بين ژنوتيپ هاي مورد بررسي نشان داد. همچنين نتايج اين پژوهش، بيانگر کارآمدي نشانگرهاي RAPD در ارزيابي تنوع ژنتيکي و مديريت ژرم پلاسم ژنوتيپ هاي گونه مورد مطالعه مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

میراحمدی، س.، و حسن دخت، م.، و سفیدکن، ف.، و حسنی، م. (1392). بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت های بومادران زرد (.Achillea biebersteinii Afan) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, 21(2 (پیاپی 42)), 225-241. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=241029Vancouver : کپی

میراحمدی سیدفاضل، حسن دخت محمدرضا، سفیدکن فاطمه، حسنی محمداسماعیل. بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت های بومادران زرد (.Achillea biebersteinii Afan) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. 1392 [cited 2022August12];21(2 (پیاپی 42)):225-241. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=241029IEEE : کپی

میراحمدی، س.، حسن دخت، م.، سفیدکن، ف.، حسنی، م.، 1392. بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت های بومادران زرد (.Achillea biebersteinii Afan) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, [online] 21(2 (پیاپی 42)), pp.225-241. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=241029. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 88 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی