برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير تحريکات حسي توسط اعضاي خانواده و پرستاران بر سطح هوشياري بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: تحريک حسي مناسب مي تواند ارتباط سيناپسي مغز را بهبود ببخشد و هوشياري را برقرار کند.
هدف: مقايسه تاثير تحريکات حسي توسط اعضاي خانواده و پرستاران بر سطح هوشياري بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه
روش: در اين کارآزمايي باليني، 69 بيمار بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان عشاير و شفاي خرم آباد در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. اين مقاله قسمتي از پايان نامه کارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه، دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي لرستان مي باشد. يک گروه توسط خانواده و گروه ديگر توسط پرستار، تحريک حسي ديانگ (
Dyang) را روزانه دو ساعت به مدت 6 روز دريافت نمودند. سطح هوشياري در 5 دقيقه قبل و 30 دقيقه بعد از مداخله با استفاده از جدول کماي گلاسکو اندازه گيري شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18 و آزمون هاي آماري اندازه گيري مکرر و آناليز واريانس يک طرفه انجام شد.
يافته ها: بر اساس نتايج آزمون تحليل کوواريانس، بين گروه هاي آزمايشي از نظر ميانگين افزايش سطح
GCS قبل و پس از مداخله اختلاف معناداري وجود داشت (0.001>p). از اين نظر، گروه اول آزمون با ميانگين افزايش 0.032±0.388 امتياز از لحاظ GCS بعد از هر مداخله بهترين گروه درماني، گروه دوم آزمون با 0.032±0.268 و گروه کنترل با 0.032±0.044 امتياز در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند.
نتيجه گيري: تحريک حسي براي بهبود سطح هوشياري بيماران کمايي توسط خانواده موثرتر از پرستاران مي باشد؛ بنابراين پيشنهاد مي شود شرايطي فراهم شود که نزديکترين فرد خانواده با آموزش کافي، برنامه تحريکات حسي را در زمان مناسب انجام دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 108
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی