نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  11 , شماره  1 ; از صفحه 191 تا صفحه 199 .
 
عنوان مقاله: 

تغييرات اسانس و برخي ويژگي هاي کمي گياه مرزه (.Satureja hortensis L) تحت تاثير مقادير مختلف کود نيتروژن و کمپوست زباله شهري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
 
چکیده: 
به منظور بررسي اثر سطوح مختلف کود نيتروژن و کمپوست زباله شهري بر خصوصيات کمي و کيفي گياه دارويي مرزه آزمايشي گلداني در شهرستان داراب در سال 1388 اجرا گرديد. اين پژوهش بصورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با چهار تکرار انجام شد. مقادير مختلف کمپوست در چهار سطح شامل: صفر: C0، C1:10، C2:20 و C3=30 تن در هکتار و چهارسطح کود نيتروژن نيز شامل: صفر: N0، N1:30، N2:60، N3:90 کيلوگرم نيتروژن خالص از منبع اوره در هکتار بود. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر ساده مقادير مختلف مصرف نيتروژن، کمپوست و اثر متقابل بين آنها بر عملکرد وزن خشک و ارتفاع، درصد و عملکرد اسانس گياه دارويي مرزه، از نظر آماري معني دار بود. مقايسه ميانگين ها نشان داد که تيمار 90 کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار به همراه مصرف 30 تن کمپوست زباله شهري در هکتار (N3C3)با ميانگين 50.8 گرم وزن خشک گياه در گلدان بيشترين و تيمارهاي عدم مصرف نيتروژن و کمپوست (N0C0)و عدم مصرف نيتروژن به همراه 10 و 20 تن کمپوست در هکتار (N0C1 و N0C2) به ترتيب با ميانگين 23.69، 23.42 و 24.63 گرم وزن خشک، کمترين ميزان وزن خشک گياه در گلدان را به خود اختصاص دادند. اثر مصرف کود نيتروژن و کمپوست بر تعداد ساقه فرعي در بوته و اثرکاربرد نيتروژن بر قطر ساقه معني داربود. N3 با ميانگين 24.75 ساقه فرعي و C3 با ميانگين 22.19 ساقه فرعي، بيشترين تعداد ساقه فرعي در بوته را داشتند . N2C3با ميانگين 2.13 بيشترين درصد اسانس را توليد کرد. بيشترين عملکرد اسانس از ترکيب تيماري N3C3 به دست آمد.همبستگي بالا و معني داري بين عملکرد اسانس با ارتفاع بوته و تعداد شاخه فرعي بود. بطور کلي نتايج اين آزمايش نشان داد که براي توليد بيشتر درصد اسانس و براي داشتن ماده خشک بيشتر سطح N2C3مناسب به نظر مي رسد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زارع، ش.، و سیروس مهر، ع.، و قنبری، ا.، و طباطبایی، س. (1392). تغییرات اسانس و برخی ویژگی های کمی گیاه مرزه (.Satureja hortensis L) تحت تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و کمپوست زباله شهری. پژوهشهای زراعی ایران, 11(1), 191-199. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=240819Vancouver : کپی

زارع شهرام، سیروس مهر علیرضا، قنبری احمد، طباطبایی سیدجلال. تغییرات اسانس و برخی ویژگی های کمی گیاه مرزه (.Satureja hortensis L) تحت تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و کمپوست زباله شهری. پژوهشهای زراعی ایران. 1392 [cited 2022June28];11(1):191-199. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=240819IEEE : کپی

زارع، ش.، سیروس مهر، ع.، قنبری، ا.، طباطبایی، س.، 1392. تغییرات اسانس و برخی ویژگی های کمی گیاه مرزه (.Satureja hortensis L) تحت تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و کمپوست زباله شهری. پژوهشهای زراعی ایران, [online] 11(1), pp.191-199. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=240819. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی