برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 15 تا صفحه 25 .
 
عنوان مقاله: 

اثر سطوح مختلف جايگزيني دانه سوياي اکسترود شده به جاي کنجاله سويا و سطوح مختلف ويتامين E بر شاخص توليد و صفات اقتصادي جوجه هاي گوشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبدکاووس
 
چکیده: 

مطالعه اي به منظور بررسي اثر جايگزيني دانه اکسترود شده سويا با کنجاله سويا و مکمل ويتامينE ، بر شاخص توليد و صفات اقتصادي جوجه هاي گوشتي صورت گرفت. تعداد 264 قطعه جوجه گوشتي سويه کاب به 24 گروه 11 قطعه اي تقسيم شدند. تحقيق به صورت آزمايش فاکتوريل 2×4 با هشت تيمار و سه تکرار درقالب طرح کاملا تصادفي انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل چهار سطح جايگزيني دانه اکسترود شده سويا (صفر، 25، 50 و 75 درصد) با کنجاله سويا و دو سطح ويتامين 42) E و 75 واحد بين المللي درکيلوگرم جيره) بودند. نتايج نشان داد که جايگزيني دانه اکسترود شده سويا با کنجاله سويا بر شاخص توليد اثر معني داري نداشت (0.05>P). سطوح توصيه شده ويتامين E بطور معني داري باعث بهبود شاخص توليد در 28 روزگي شد (0.05>P). اثرات متقابل سطوح جايگزيني دانه اکسترود شده سويا با کنجاله سويا و سطح مکمل ويتامين E، بر هزينه خوراک مصرفي در سن 28 روزگي معني دار بود (0.05>P). همچنين اثرات متقابل بين تيمارها بر هزينه خوراک به اضافه وزن دوره هاي مختلف تفاوت معني داري نشان داد (0.05>P). به طوري که افزيش سطوح هريک از آنها باعث افزايش در هزينه ها شد. همچنين اثر متقابل بين تيمارها بر سود ناخالص اقتصادي در42 روزگي معني دار بود (0.05>P) و افزايش در سود ناخالص اقتصادي مشاهده شد. مي توان گفت که سطوح جايگزيني دانه اکسترود شده سويا با کنجاله سويا در سطح بالاتر ويتامين E جيره تاثير نامطلوبي بر وضعيت اقتصادي و شاخص توليد جوجه هاي گوشتي ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 115
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی