نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1389 , دوره  17 , شماره  1 ; از صفحه 33 تا صفحه 48 .
 
عنوان مقاله: 

ارزشگذاري تفرجگاهي جنگل هاي مانگرو در منطقه حفاظت شده حرا به روش هزينه سفر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است