نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع ژنتيكي گونه مرتعي Bromus tomentellus با استفاده از روشهاي آماري چند متغيره

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
به منظور بررسي تنوع ژنتيکي موجود در گونه 12Bromus tomentellus  ژنوتيپ از گونه فوق که در بانک ژن گياهان مرتعي نگهداري مي شوند و از نقاط مختلف کشور جمع آوري شده اند از لحاظ 11 صفت مورفولوژيکي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفتند. تحقيق فوق در قالب طرح بلوک هاي کاملا تصادفي و در سه تکرار انجام شد. با توجه به تجزيه واريانس داده هاي حاصل در قالب طرح فوق الذکر، اختلاف معني داري بين ژنوتيپ ها مشاهده گرديد که به تبع آن با استفاده از روش هاي آماري يک و چند متغيره ساير مطالعات آماري نيز روي داده ها انجام گرفت. ژنوتيپ ها از نظر صفات مختلف دسته بندي شدند. همبستگي بين صفات نيز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از تجزيه به مولفه هاي اصلي با به دست آمدن 2 مولفه اصلي که در مجموع 98.76% تنوع را بيان مي کردند همراه بود. از اين دو مولفه جهت به دست آوردن پراکنش ژنوتيپ ها در يک دستگاه مختصات استفاده گرديد. مولفه اول با توجه به ضرايب ويژه آن به صفاتي چون عملکرد و تاريخ گلدهي ارزش بيشتري داد، به طوري که ژنوتيپ شماره 2 بالاترين ميزان عددي در اين مولفه را دارا بود. تجزيه عليت نشان داد که 3 صفت طول و ويگور گياه به ترتيب با اثرات مستقيم 1.044، 1.114 و 0.56 مهمترين صفات در عملکرد هستند. با استفاده از تجزيه خوشه اي به روش UPGMA بر روي صفات مورفولوژيکي، ژنوتيپ ها در 4 کلاس مختلف قرار گرفتند. بر اساس اين دسته بندي ژنوتيپ هايي که داراي بيشترين فاصله از نظر صفات مورفولوژيکي هستند شناسايي شده و جهت استفاده در پروژه هاي اصلاحي معرفي گرديدند.
 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زبرجدی، ع.، و میرزایی ندوشن، ح.، و کریم زاده، ق. (1380). بررسی تنوع ژنتیکی گونه مرتعی Bromus tomentellus با استفاده از روشهای آماری چند متغیره. پژوهش و سازندگی, 14(2 (پی آیند 51) در منابع طبیعی), 2-7. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=24036Vancouver : کپی

زبرجدی علیرضا، میرزایی ندوشن حسین، کریم زاده قاسم. بررسی تنوع ژنتیکی گونه مرتعی Bromus tomentellus با استفاده از روشهای آماری چند متغیره. پژوهش و سازندگی. 1380 [cited 2022June26];14(2 (پی آیند 51) در منابع طبیعی):2-7. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=24036IEEE : کپی

زبرجدی، ع.، میرزایی ندوشن، ح.، کریم زاده، ق.، 1380. بررسی تنوع ژنتیکی گونه مرتعی Bromus tomentellus با استفاده از روشهای آماری چند متغیره. پژوهش و سازندگی, [online] 14(2 (پی آیند 51) در منابع طبیعی), pp.2-7. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=24036. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 111 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی