برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل سوق دهنده و بازدارنده در واگذاري اماکن ورزشي وزارت ورزش و جوانان به هيات هاي ورزشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: اماکن ورزشي بستر لازم براي اجراي برنامه هاي ورزشي بوده و مديريت صحيح آن ها به طور مستقيم بر کميت و کيفيت برنامه ها و رويدادهاي ورزشي تاثير مي گذارد. از اين رو تحقيق حاضر به شناسايي عوامل سوق دهنده و بازدارنده در واگذاري اماکن ورزشي وزارت ورزش و جوانان به هيات هاي ورزشي پرداخته است.روش شناسي: روش تحقيق حاضر توصيفي پيمايشي و به صورت ميداني بوده است. جامعه آماري شامل روسا و کارمندان ادارات ورزش و جوانان، روساي هيات هاي ورزشي و همچنين مديران اماکن ورزشي بوده که 290 نفر بر اساس جدول مورگان از پنج منطقه کشور شامل 12 استان به صورت تصادفي طبقه اي به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شد. پرسشنامه محقق ساخته شامل 8 عامل سوق دهنده و 4 عامل بازدارنده و همچنين 52 گويه تنظيم شد و روايي آن توسط جمعي از اساتيد مديريت ورزشي تاييد و پايايي دروني آن توسط آزمون آلفاکرونباخ 0.94 بدست آمد. براي تجزيه و تحليل داده ها با بهره گيري از نرم افزار SPSS (ver.15) ضمن استفاده از آزمون هاي توصيفي از آزمون هاي کولموگراف اسميرنوف، توزيع دوجمله اي و فريدمن استفاده گرديد.يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد، تمامي عوامل شناسائي شده در دو گروه عوامل سوق دهنده و بازدارنده بر واگذاري اماکن ورزشي دولتي تحت نظارت ادارات ورزش و جوانان به هيات هاي ورزشي در ايران تاثيرگذار بوده است. بر اساس نتايج آزمون رتبه بندي فريدمن، افزايش فعاليت هيات هاي ورزشي (5.31)، تامين فضاي تمرين (5.05) و افزايش همکاري با ادارات ورزش (5.05) و جوانان به عنوان مهم ترين عوامل سوق دهنده و همچنين کمي توجه به برنامه ريزي بلند مدت (3.02) و کاهش همدلي بين اعضاء هيات در اثر وجود منافع مالي (2.49)، مهم ترين عوامل بازدارنده تعيين گرديد.بحث و نتيجه گيري: با توجه به نتايج تحقيق و با تاکيد بر حفظ عوامل سوق دهنده بر واگذاري اماکن ورزشي به هيات هاي ورزشي، اصلاح عوامل بازدارنده براي بهبود عملکرد هيات هاي ورزشي پيشنهاد مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قاسم زاده میرکلایی، ا.، و برومند، م.، و رضوی، س. (1393). بررسی عوامل سوق دهنده و بازدارنده در واگذاری اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان به هیات های ورزشی. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, 10(20), 131-142. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=240359Vancouver : کپی

قاسم زاده میرکلایی ابراهیم، برومند محمدرضا، رضوی سیدغلامرضا. بررسی عوامل سوق دهنده و بازدارنده در واگذاری اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان به هیات های ورزشی. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 1393 [cited 2022January24];10(20):131-142. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=240359IEEE : کپی

قاسم زاده میرکلایی، ا.، برومند، م.، رضوی، س.، 1393. بررسی عوامل سوق دهنده و بازدارنده در واگذاری اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان به هیات های ورزشی. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, [online] 10(20), pp.131-142. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=240359. 

 
بازدید یکساله 144 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی